For at mindske tidsspild og forbedre behandlingen skal personalet fremover holde bedre styr på personale, patienter og udstyr ved hjælp af it.

Arbejdet med it på logistikområdet bygger på en gennemgang af arbejdsgangene med fokus på muligheder for indførelse af en sporingsinfrastruktur, som blandt andet gør arbejdsgange mere synlige for alle grupper - på tværs af hospitalet.

Listen af arbejdsgange, der forventes at kunne optimeres ved inddragelse af sporing, er lang. Der er udarbejdet et idékatalog, som beskriver de tiltag, der forventes at skabe mærkbare effektiviseringsgevinster.

Sporingsteknologier
Sporingen vil man udføre vil hjælp af RFID (Radio Frequency Identification) samt Wi-Fi (trådløst internet).

RFID
Passive RFID-enheder (brikker) fungerer ved hjælp af radio-signaler, og har mange fordele:

  • Systemet giver mulighed for sporing af et stort antal objekter, eksempelvis hjælpemidler, udstyr og transportmidler.
  • RFID-brikkerne er billige at købe, findes i mange typer og skal hverken oplades eller have skiftet batterier.

Forudsætningen er opsætning af RFID-antenner i de områder, hvor man ønsker at kunne spore enheder via RFID. Derefter skal man montere den passive brik på den enhed, man ønsker at spore.Wi-Fi
Sporing ved hjælp af trådløst internet foregår ved, at man måler signalet fra enheden til antennerne, der sender det trådløse signal. Fordelen ved at spore med Wi-Fi er, at det kan bruges i områder, hvor der ikke er RFID-antenner - både udenfor og indenfor.

Trådløst internet er i forvejen en del af hospitalets infrastruktur, og sporingen kræver ikke meget ekstra arbejde at integrere. Der kræves kun en enhed, som routeren genkender, når den befinder sig på det eller den, man prøver at finde.