Sporbarhed og Emne-ID

I byggeriet af DNU forberedes en høj grad af automatik i form af it-systemer til identifikation, lokalisering og positionering af forskellige ressourcer (bygningsrum, udstyr, personer).Det skal medvirke til at forbedre logistik på regionens hospitaler.

Udbud
De fem regioner udbyder nu ”It-understøttelse af sporbarhed og emneidentifikation”. Systemet skal i første omgang leveres til DNU.

Projektkonkurrence