Fremtidens hospital skal have fremtidens løsninger, og det skal it bidrage med.

Tiden og teknologien er moden til sammen at skabe et topmoderne hospital. I it-projekteringen for hospitalet har man derfor en række visioner for hvordan teknologien skal blive en central spiller i projektet.

Visionens hovedpunkter:

  • Høj udnyttelse af kapacitet
  • Effektive arbejdsgange
  • Et godt møde med hospitalet
Høj udnyttelse af kapacitet
Udnyttelsen af kapacitet betyder, at personalet har så lidt spildtid så muligt. Alle ansatte på hospitalet skal helst nå mest muligt, i løbet af en arbejdsdag. Det betyder, at it-systemer skal holde styr på patienterne, deres journal og meget andet, som løbende skal opdateres og være tilgængelige for behandlerne lige meget, hvor de befinder sig.

Effektive arbejdsgange
Hospitalets størrelse og dimensionering kræver, at en række nuværende arbejdsgange og behandlinger skal tilpasses de nye forhold. It vil være et af flere strategiske redskaber, som skal bruges for at sikre den fornødne effektivitet.

Der er allerede identificeret en række indsatsområder, men der pågår stadigvæk et intenst arbejde i hospitalet med at fastlægge de fremtidige arbejdsgange.

Et godt møde med hospitalet
En patient eller pårørende befinder sig typisk i en presset situation. Hospitalet skal derfor være indbydende og nemt at finde rundt i, for det sidste en stresset patient eller pårørende mangler er at fare vild. De elektroniske hjælpemidler skal gøre det nemt og stressfrit at finde rundt.