Udvidelsen af Universitetshospitalet i Aarhus er et af de største hospitalsprojekter i nyere tid, og det har været oplagt ved så stort et offentligt anlægsarbejde at forme en overordnet helhedsplan - en kunststrategi for integration af kunsten i det store projekt. Som et væsentligt led i kunststrategien for Det Nye Universitetshospital i Aarhus skal områder såvel i landskabet som i hospitalets indvendige befærdede områder udsmykkes med kunst.

En hel hospitalsby

Op mod en million årlige besøgende skal finde rundt i hospitalsbyen. Størrelsesmæssigt kan det sammenlignes med en større provinsby. For at en sådan by kan være imødekommende og rar at færdes i, både ude og inde, er det nødvendigt med steder, der har unikke kendetegn. Sådanne steder kan blive et pejlemærke for den enkelte patient, personale, studerende eller besøgende og tilmed betyde et berigende møde med kunsten.

Kunsten kan være med til at skabe eftertanke, være igangsætter af en dialog og som en bonus bidrage til at skabe særlige rum, der printer sig ind på den enkeltes mentale landkort over stedet.

Med kunstværker og design integreret i arkitekturen og landskabet, er det intentionen at bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø for personale, studerende og forskere samt gøre det fysiske møde med hospitalet oplevelsesrigt og berigende for patienter og pårørende.

Fremme helbredelse

Velovervejede og veldesignede rum vil have indflydelse på patientens oplevelse og velbefindende, og kunstværker skal forstærke rums karakter og identitet.

Kunststrategien for Universitetshospitalet i Aarhus lægger op til at præsentere danske og internationale samtidskunstnere, der vil forme hospitalet til et unikt sted. Håbet er at invitere ind til at opdage det ukendte i det velkendte og tilbyde nye oplevelser i rummet, der fremmer de tilstedeværendes mentale og psykiske velbefindende. Kunsten skal gøre en forskel ved at være radikal og nyskabende, den skal bidrage til at gøre hospitalet til en sanselig oplevelse og til at skabe et tankevækkende og stimulerende miljø.

Første værker er på plads

Første kunstner til at udsmykke det nye hospital er danske Sophia Kalkau, der med otte smukke, majestætiske marmorværker sætter markante aftryk i den nordlige del af hospitalet. De 8 værker i sort og hvid marmor er placeret i og i umiddelbar nærhed af de store venteområder i den nordelige del af hospitalet.

Værkerne blev indviet den 22. januar 2016. Se billeder fra indvielsen her. Mere om...


Art competition
English version

Kunstkonkurrencen
Dansk udgave