Aarhus Universitetshospital har allerede en stor og omfattende kunstsamling på godt 1200 værker, der er samlet over mange år og i brug på fire forskellige hospitalsadresser. Kunstsamlingen får en væsentlig rolle i et samspil med de nye store værker, som bliver integreret i byggeriet.

Katalogisering

Samlingen bliver katalogiseret med henblik på at sikre kunstsamlingen og for at have et bedre overblik over den i forbindelse med fremtidig udsmykning i de nye bygninger.

En stor del af samlingen er kommet til efter 1985, og den består hovedsageligt af nyere kunstværker. Værkerne i samlingen inkluderer mange stilarter og udtryk, både malerier, skulpturer og grafik med videre.

Kunst på afdelingerne

En stor del af den eksisterende kunstsamling er i dag fordelt over forskellige afdelinger på flere adresser af det eksisterende hospital. Kunsten på afdelingerne flytter enten helt eller delvist med, når afdelingerne løbende samles i DNU.

Katalogiseringen af den eksisterende samling vil blandt andet blive brugt til udvælgelsen af de værker, der kan udsmykke de nye bygninger. For patienter og besøgende vil der blive udviklet en oversigtsguide, som gør det muligt at finde værkerne på hospitalet.

Kunst hos patienterne

Dele af den eksisterende samling vil blive brugt til at udsmykke patientstuer og rum på patienthotellet med. I den forbindelse bliver der oprettet et kunstbibliotek, som muliggør udlån af mindre værker til patientstuer.Patienterne vil kunne få indflydelse på processen via digitale hjælpemidler, hvor de kan søge om at få bestemte kunstværker på deres stue. Det vil fortrinsvis gælde patienter, som skal indlægges længe, eksempelvis kronisk syge patienter og pårørende på patienthotellet.

Udlånene skal håndteres af en ”venneklub”, som arbejder på frivillig basis, efter oplæring af projektets kurator. Klubben kunne eksempelvis bestå af tidligere hospitalsansatte, som nu er pensioneret.