Når man bygger 220.000 kvm og integrer nybyggeriet med 157.000 eksisterende kvm, så bliver det en udfordring at finde vej rundt på det enorme hospitalsområde. Derfor skal kunsten også indgå som et aktivt led i den omfattende Find-frem-strategi, der er udarbejdet for hospitalet.

Find-frem-strategien bliver et storstilet samspil imellem moderne elektroniske løsninger, traditionelle metoder og kunst. 

Forskellighed viser vej

Kunsten skal bidrage til at skabe en unik og genkendelig stemning i hver af de fire store trafikårer i hospitalets nye bygninger. Hvert område får en unik farvepalette, og kunsten skal bidrage til at hvert område får sin egen identitet, som gør det nemt at skelne, hvor man befinder sig i hospitalsbyen.

Hospitalet bygges som et typebyggeri. Kombineret med at hospitalets areal er enormt stort, kommer det til at give et ensartet indtryk for besøgende. Her kommer kunsten ind som en slags vejviser og hjælper med til at give visse arealer deres egen identitiet og genkendelighed.

Sådan bliver det muligt at færdes der og instinktivt vide, hvor i byggeriet man befinder sig.