Det Nye Universitetshospital er et af de største hospitalsprojekter i nyere tid, og derfor lagde man ved projektets start en strategi for integrationen af kunst i helhedsplanen. Ud fra den senere Kunstmanual er der arrangeret  en kunstkonkurrence. Den er med til at sikre kunst af høj kvalitet i hospitalets centrale områder.

Kunstområderne
De områder, der skal udsmykkes er de mest trafikerede offentlige rum; gallerierne og arkaderne. Der er tale om store arealer, hvor arkaderne i flere af bygningerne løber over 100 meter. Rummene strækker sig også i højden, hvor der i arkaderne er næsten 8 meters højde til loftet og i de to gallerier er 12 meter fra gulv til loft. Det giver kunsterne er 3-dimensionel kunstnerisk udfordring at arbejde med.Finansiering
For at skabe økonomisk arbejdsro for kunstnerne til deres kreative proces, er der afsat følgende økonomi i konkurrencen:
  • De prækvalificerede kunstnere får et honorar på 50.000 kr. ved konkurrencens start
  • Ved aflevering af et kunstnerisk skitseforslag får kunstnerne 35.000 kr.
  • Arkaderne udsmykkes indenfor en beløbsramme på henholdsvis 1.700.000 kr. for S4, og 2.250.000 kr. til hvert af områderne N1, N2 og S2. S4 er i arealudstrækning kortere end N1, N2 og S2 og derfor har den fået et tilsvarende mindre budget.
  • De to gallerier udsmykkes for et budget på 1.000.000 kr. hvert.
  • Hver af de fire vindere af arkadeprojekterne honoreres med 500.000 kr.
  • Hver af vinderne af galleriprojekterne honoreres med 275.000 kr.

Bedømmelse 
Den endelige bedømmelse er lagt i hænderne på en kvalificeret og bred dommerpanel. To af dommerne er uafhængige, og har en stor kunstfaglig ekspertise. De tre resterende dommere har en tæt tilknytning til projektet. Og endelig er der tilknyttet tre eksterne rådgivere, som blandt andet inkluderer Projektafdelingens kunstkurator Lene Laigaard.Dommerpanel
Dommerpanelet består af et ulige antal mennesker. De er...

Uafhængige fagdommere
Rosan Bosch, indehaver af Rosan Bosch APS
Lars Grambye, direktør for Kunsthallen Brandts

Øvrige medlemmer
Vibeke Poulsby Krøll, chefsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
Frank Skriver Mikkelsen, projektdirektør for DNU
Nils Erik Gjerdevik, kunstfaglig konsulent / kunstner.

Desuden indhentes vejledning fra tre eksterne rådgivere, som dog ingen stemmer i har selve beslutningen. Rådgiverne er... 

Rådgivere
Ib Hessov, formand for AUHs kunstudvalg
Lars Juel Thiis, arkitekt, Rådgivergruppen DNU I/S
Lene Laigaard Andersen, sekretær og kunstkurator for DNU