Sophia Kalkau


 

Født: 1960
Medier: Skulpturer, gulv-og vægudsmykninger.

Referencer:
- Kosmos og Atomos
- Frise og fontæne

Hvad mener du kvalificerer dig til projektet?

Min viden og erfaring med rum-oplevelser giver mig en evne til at løfte et rum igennem en god fornemmelse for materialer og fortælling, som tilsammen skaber en stærk helhed.

Hvorfor netop den her opgave?

Fordi det er en fantastisk mulighed for at skabe kunst som mennesker møder i deres hverdag, både patienter, pårørende og ansatte.

Hvad er det særlige ved udsmykning af et hospital?

Et hospital er en ramme, hvor mennesker fra alle baggrunde og lag mødes. Det er et sted fyldt med sårbare situationer; man fødes og dør, man gennemgår lidelser og helbredelser, og derfor skal kunsten i et hospital rumme mange forskellige mennesker og sindsstemninger.

 

Hanne Nielsen og Birgit Johnsen

Birgit Johnsen
Født: 
1958
medier: skulpturer
Hanne Nielsen
Født:
 1959
medier: Skulpturer

Referencer:

  • The Missing Darkness
  • Bevidsthed om temperatur

Hvad er jeres kunstneriske styrke som gruppe?

Vi har arbejdet sammen i lang tid. Vi har arbejdet med rummelige installationer, som digital-og videokunst, ofte som flerskærmsværker, der spænder sig ud i store rum. Digital-og videomediet har lyset som essens, og er i stand til at skabe og definere nogle rum og nogle oplevelser i et byggeri.  

Hvad er jeres kunstneriske styrke som gruppe?

Vi har arbejdet sammen i lang tid. Vi har arbejdet med rummelige installationer, som digital-og videokunst, ofte som flerskærmsværker, der spænder sig ud i store rum. Digital-og videomediet har lyset som essens, og er i stand til at skabe og definere nogle rum og nogle oplevelser i et byggeri. 

Hvad er det særlige ved udsmykning af et hospital? 

Det specielle ved hospitalet er, at man skal tale til så mange forskellige mennesker. Det er en stor udfordring at lave nogle kunstneriske installationer, som skaber et rum for oplevelser, som enten udvider ens horisont eller giver en ro til fordybelse i den situation, man er i. 

Thierry Feuz

Født: 1968
Nationalitet: Schweizisk
Medier: maleri og grafik

Referencer:
- Atlas 
- Chromolux

Hvad mener du kvalificerer dig til projektet?

Jeg har arbejdet med hospitaler før, og det jeg beskæftiger mig med i mine billeder er en slags genopfindelse af naturen. Mit udtryk er organisk og detaljeret, og ligheden til kroppen, livet og de celler, der udgør os, tror jeg skaber forbindelsen til heling og det lægefaglige.

Hvorfor netop den her opgave?

Mennesker i sygehuse har brug for håb, og noget der taler til dem i hårde tider. Mine billeder energiske og positive, og jeg håber, det visuelle indtryk kan være med til at hjælpe dem, som har brug for det.

Hvad er det særlige ved udsmykning af et hospital? 

Hospitaler er et unikt sted. Som kunstner skaber du normalt kunst til et sted ment til kunst, men et hospital tjener et helt andet formål. Din kunst skal tale et universielt sprog, så det også henvender sig til folk i et hospital, og jeg tror den positive energi i mine billeder taler det sprog.

Matt Mullican

Født: 1951 
Nationalitet: Amerikansk
Medier: maleri, grafik, installationskunst etc.

Referencer:
- Organizing the world
- Who feel the most pain in the five worlds

Hvad mener du kvalificerer dig til projektet?

Jeg er en international kunstner, hvilket altid er godt for et projekt. Jeg har også lavet rigtig mange stedsspecifikke projekter før, så jeg har også arbejdet meget med arkitekter. Jeg vil mene, jeg er godt kvalificeret.

Hvorfor netop den her opgave?

Jeg har aldrig arbejdet i hospital før, og det er en usædvanlig stærk kontekst.

Hvad er det særlige ved udsmykning af et hospital? 

Folk på et hospital er nulstillet til et basis-niveau; du skal forholde dig til dit eller dine næres fysiske helbred, og du kommer unægtelig til at se verden med nye øjne. Og kunst handler netop om at se verden igennem andre øjne, og derfor er et hospital et godt sted at lave kunst. Forhåbentlig sker der en udveksling imellem kunsten og beskueren. Kunst handler om at validere livet, og forhåbentlig kan kunsten være livsbekræftende, hvilket er det er en god ting i et hospital.