Strategien er bred og har mange nuancer, mål og delmål, men de tre vigtigste fokuspunkter er at kunsten skal:

  • Fremme helbredelsen
  • Skabe rum til alle
  • Skabe identitet i bygningen

Fremme helbredelsen

Der er sat mange mål for kunsten, men vigtigst skal kunsten understøtte essensen af et hospital. Denne essens afspejles i værdi-sætningen, der står på en frise over porten til det tidligere Amtssygehus på Tage Hansensgade: ”Helbrede, lindre, trøste.”. Kunsten skal bidrage til at skabe helende miljøer i og omkring hospitalet. Sammen med andre elementer som f.eks. et godt indeklima, dagslys, grønne områder og en behagelig akustik, fremmer kunsten helbredelsen.

Skabe rum til alle - et tiltrængt rum for pause

I hospitalet skal kunsten være med til at skabe refleksion og en pause. En ofte meget tiltrængt pause for dem, der befinder sig på et hospital, som Ulrikke Neergaard forklarer i sin bog; Det’ vores kunst fra 2010:

- For patienterne er kunsten den afbrydelse, som i en stærkt begrænset og barsk hverdag, giver håb og en opløftende påmindelse om den frihed, som forhåbentlig venter på den anden side af hospitalsopholdet.

For selvom Det Nye Universitetshospital bliver et topmoderne og effektivt hospital, er det i sidste ende et byggeri, som de fleste gerne vil undgå at havne i. Kunsten skal også være mere end en pause. Kunsten skal spille sammen med designet i bygningerne og fungere som en katalysator for kommunikation, deltagelse, fælles interaktion og motivere til forandring. Undersøgelser viser, at kunst og design kan reducere ængstelse og stress, hvilket er to af de mest dominerende følelser for pårørende og patienter.

Skabe identitet i bygningen - skabe helhed

I Det Nye Universitetshospital skal kunsten forholde sig til, at hospitalet bliver som en by. En by hvor personale, patienter, studerende, forskere og pårørende skal spille sammen i en velfungerende enhed, hvis formål er at skabe den optimale ramme for helbredelse. Kunsten skal bidrage til at samle denne enhed, så alle føler sig mødt og velkomne uanset etnicitet, køn og sociale lag. Noget som kunstneren bag udsmykningen af arkaderne i Akut byggeriet Sophia Kalkau har tænkt over:

- Et hospital er en ramme, hvor mennesker med forskellig baggrund og fra alle samfundslag mødes. Det er et sted fyldt med sårbare situationer; man fødes og dør, man gennemgår lidelser og helbredelser, og derfor skal kunsten i et hospital rumme mange forskellige mennesker og sindsstemninger.

For personalet skal kunsten også bidrage til at styrke sammenhængskraften og opbygningen af en fælles identitet gennem glæden og stoltheden over omgivelserne.