Sundhedsministeriet meddelte den 19. december 2012, at et internationalt ekspertpanel har udpeget DNU i Aarhus, som det bedste sted at placere et nyt dansk center for en højteknologisk kræftbehandling.

Der er allerede gjort plads til Nationalt Center for Partikelterapi i forbindelse med den kommende onkologiske afdeling i DNU-byggeriet, som skal ligge i nybyggeriets Sydlige-spor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dansk Center for Partikelterapi

Dansk Center for Partikelterapi etableres ved siden af Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centret vil rumme 9.500 kvadratmeter og være udstyret med en protonaccelerator, tre behandlingsrum, forskningsfaciliteter og faciliteter for patienter, pårørende og klinisk personale. Dansk Center for Partikelterapi etableres i et nært samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Den samlede etableringsudgift for Dansk Center for Partikelterapi er vurderet til ca. 800 mio. kr. Heraf udgør byggeriets andel ca. 373 mio. kroner. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 250 mio. kroner til protonanlæg. Totalentreprenør på byggeriet bliver Hoffmann, og Varian Medical Systems leverer udstyr til centret, der forventes at tage imod de første patienter i 2018.

Etableringen af centret indgår som en del af byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) med en selvstændig økonomi og projektorganisation, der refererer til ledelsen i DNU. Rollen som bygherrerådgiver varetages af NIRAS, der i forvejen er bygherreråd­giver på hele DNU-projektet.

Entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S har vundet kontrakten på det prestigefyldte byggeri, som forventes at gå i gang i marts 2016.

Læs mere om partikelterapien her