Marts 2012:
Der har ligget mange potteskår, lerkar og flinteskrabere, hvorpå det nye Aarhus Universitetshospital skal opføres snart.

Arkæologerne fra Moesgaard Museum har siden 2007 haft travlt med at afdække et enormt stort og sammenhængende område på Skejby Mark. Det arkæologiske arbejde sluttede den 1. juni 2012.

Daglig leder af udgravningerne, arkæolog Laurits Borberg viser på et af billederne, hvor Museet har gjort fundet af en hest. Fundet er gjort i nærheden af en vandlomme, som kunne tyde på at der har været et kildefremspring i området i oldtiden. Hesten kan muligvis have været en offergave til datidens guder. Efterfølgende jordprøver vil tidsfæste fundet.

Det er blevet til mange opgravede kvadratmeter med mange interessante fund, som nu skal undersøges nærmere og dateres. Nogle af fundene vil blive udstillet i DNU's nye InformationsCenter, så besøgende kan danne sig et indtryk af, hvilket slags liv der har formet sig i tidligere bebyggelser på DNU grunden.

Hele området, som arkæologerne har afdækket, er i alt 150.000 kvadratmeter. Til sammenligning er eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby 157.000 kvadratmter med alle etager. En arkæolog kan undersøge 400 kvadratmeter om ugen, så der har været tryk på det sidste stykke tid, hvor arbejdet skulle afsluttes senest den 1. juni 2012.

Området omkring Skejby landsby har været et populært bosted for vores forfædre. Der er fundet flere stolpehuller i udgravningerne, som viser hvor huse i flere forskellige aldre har stået. Området har været attraktivt, da det har ligget tæt på Egå Bæk med en ferskvandsforsyning. Men også fund af potteskår og ofringer; blandt andet en hest, viser tydelige tegn på et attraktivt område at slå sig ned på. Alle fund bliver katalogiseret og bragt til Moesgaard Museum, hvor arkæologerne undersøger dem nærmere, tidsfæster og opbevarer dem. I udgravningerne på marken er der gjort fund fra så forskellige tidsaldre som: Yngre Stenalder (4000-1700 før Kristi) til begyggelser fra Ældre Jernalder (500 før Kristi - 400 efter Kristi.)

Arkælogerne har i alt slags vejr ligget på knæ og gravet, skrabet og børstet jord og sne væk for at afdække oldtiden på Skejby Mark. Ifølge Museumsloven er ethvert større byggeri forpligtet til at sikre den kulturarv, som måtte befinde sig i jorden, inden et byggeri begynder.

Det er Det Nye Universitetshospital i Aarhus, der betaler for udgravningerne, som arkæologerne udfører. Per 1. juni 2012 har det indtil videre kostet ni millioner kroner, som tages af de 6,4 milliarder kroner, hospitalsprojektet må koste.

Klik på billederne for at se stor udgave og billedgalleri.