September 2012
Midt i september går det første nybyggeri i gang på byggefelt N1, som er det første af de fem nordlige byggefelter. Men inden da skal byggepladsen gøres klar til brug med skure, hegn og strøm.

Udgravningerne på byggegrunden ved N1 har været i gang længe, og nu starter arbejdet på de næsten 32.000mnybyggeri snart på det sted, hvor der for bare et halvt år siden lå et patienthotel. 

Der er adgang forbudt for uvedkommende på byggepladsen, så inden byggeriet starter, sætter man et midlertidigt hegn op omkring hele byggefeltet. En døgnbemandet portvagt vil registrere al trafik ind og ud fra byggepladsen. 

To uger før byggeriets start bliver de første såkaldte pavilloner sat op. I første omgang skal de danne en skurby med kontorfaciliteter og kantine lige syd for N1. 
Senere bliver hele skurbyen omdannet til kantine og lager. 

Der er lagt asfalt og trukket el-kabler på byggepladsen for at gøre klar til håndværkerne og deres maskiner. Aktiviteten på byggepladsen vil langsomt stige i løbet af efteråret, efterhånden som flere og flere processer starter op i byggeriet. 

Klik på billederne for at se stor udgave og billedgalleri.