Maj 2013 
MJ Eriksson sætter 400 spuns-jern på 12-15 meters længde i jorden langs 200 meter af Herredsvej i maj.

For at skabe plads på N2, vil man fjerne skråningen ved Herredsvej. Spuns gør det muligt at lave et lodret fald på 5 meter, uden at jorden skrider under belastning på vejen.

Jernene vibreres ned, fordi det kan gøres nedefra byggeområdet, så man ikke skal afspærre Herredsvej.

Jordens beskaffenhed afgør til dels også hvordan man får spunsene i jorden. Langs Herredsvej er jorden leret, og derfor er det nemmere at vibrere end at banke spuns ned.

Klik på billederne for at se stor udgave og billedgalleri.