13. december 2007 udpegede Region Midtjylland på baggrund af Bedømmelseskomitéens enstemmige vurdering C.F. Møller m.fl. (nu Rådgivergruppen DNU) til vinder af udbuddet.

Læs bedømmelseskomitéens konklusion om vinderprojektet
Læs bedømmelseskomitéens samlede betænkning

Resumé

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland besluttede den 13. december 2006 at gennemføre et EU-udbud af den gennemgående rådgivning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Den gennemgående rådgivning til Det Nye Universitetshospital vurderes at være en af de mest komplekse rådgivningsopgaver, man kan forestille sig samtidig med, at byggeriet er et af de største samlede anlægsprojekter i Danmark.

For bedst muligt at kunne realisere byggeprojektet er der behov for kompetente rådgivere, herunder arkitekter, ingeniører og planlæggere.

Rådgiverne skal kunne følge byggeprojektet og fastholde den røde tråd, til den sidste afdeling er flyttet fra Århus Sygehus.

Region Midtjyllands egen organisation; Projektafdelingen, skal primært varetage den overordnede planlægning, sikre fremdriften i projektet samt sikre den omfattende brugerinvolvering. Aktiviteterne i gennemførelse af selve byggeriet skal primært varetages af den gennemgående rådgiver; Rådgivergruppen DNU I/S.