Udbudsformen

Konkurrencepræget dialog i henhold til Europaparlamentets
og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (udbudsdirektivet).

Udbudsperiode

 12. januar 2007 – 13. december 2007

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud
vurderet efter flg. underkriterier:
• Løsning af opgaven
• Organisering, samarbejde og proces
• Pris

Bedømmelsesperiode

4. september – 28. november 2007

Vederlag

kr. 1.000.000 ekskl. moms

Offentliggørelse

13. december 2007