ed Region Midtjyllands psykiatriplan fra 2008 er det besluttet, at psykiatrien i Risskov skal flytte til Det Nye Universitetshospital i Aarhus og samtidig er det regionens ønske, at flytningen sker hurtigst muligt, set ud fra både faglige- samt drifts- og anlægsøkonomiske hensyn. 

Dele af bygningskomplekset i Risskov er 150 år gammelt og kan ikke længere tilgodese de krav, som en moderne psykiatrisk behandling kræver.

 

 

Regionsrådet bevilgede 5 millioner kroner i 2012 til at forberede et OPP projekt sammen med en privat aktør. Et projekt, der kunne muliggøre, at man i fællesskab får skabt nye, moderne rammer til den psykiatriske behandling, og hvor man får god mulighed for at udvikle det offentlige-private samarbejde til gavn for begge parter. 


D. 25. juni 2015 blev det besluttet at overdrage OPP-kontrakten til KPC Herning A/S, der sammen med pensionsselskaberne PKA og Lærernes Pension skal bygge Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. 

Læs mere om nyt Psykiatrisk Center i menuerne til venstre. 

 

Mere om Psykiatriprojektet


BaggrundKontakt:
Projektleder Lene Stadil
arkitekt maa 
+45 7846 9822
Lene.Stadil@dnu.rm.dk