Psykiatrien flyttes blandt andet til DNU for at integreres i det samlede sundhedsvæsen. Nyt Psykiatrisk Center opføres i tilknytning til den somatiske del af Det Nye Universitetshospital, således at der bliver en fælles akutmodtagelse, et fællespatienforløb, et udbygget forskningsarbejde og dermed også gerne en reducering i overdødelighed. Denne integrering vil styrke behandlingen, vurderer regionsrådets 1. næstformand Bente Nielsen, der har ledet den politiske proces i forbindelse med udvælgelsen af OPP-partneren:

- Ved at tænke psykiatrien og somatikken sammen ønsker vi at få nogle mere sammenhængende patientforløb. Samtidig håber vi, at det nye byggeri vil skabe en endnu bedre integration mellem børne- og ungepsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien, siger hun.

Bente Nielsen glæder sig også til at få styrket psykiatrien i Aarhus med tidssvarende rammer. Som noget nyt vil den retspsykiatriske afdeling for eksempel blive samlet i én bygning, der samtidig vil være væsentligt bedre sikret.

En anden væsentlig grund til at flytte psykiatrien er for at skabe nogle mere tidssvarende rammer. De nuværende bygninger i Risskov egner sig dårligt til moderne psykiatri. For eksempel bliver alle sengestuer i nyt Psykiatrisk Center udstyret med eget bad og toilet, og der bliver nemmere adgang til udearealer for de patienter, der ikke må forlade afdelingen. Dermed kan patienterne bevæge sig mere frit inden for matriklen, og det skaber bedre mulighed for ordentlig sikring.  

Som en sidste faktor er dele af bygningerne i Risskov nu over 150 år gamle og dette gør dem meget dyre i drift. 

På øverste billede ses psykiatriens placering i Risskov, mens det nederste luftfoto viser, hvor Psykiatrisk Center skal bygges ved DNU.