Visionen for Nyt Psykiatrisk Center

Bedre behandling, længere liv til flere

Bedre behandling:

  • Specialiseret behandling
  • Velfunderet i forskning
  • Patienten skal være hovedaktør i eget liv

Længere liv:

  • Nedbringe overdødeligheden blandt mennesker med psykisk sygdom
  • Forstærke samarbejdet mellem psykiatri og somatik

Arkitektur og Indretning

Patienter, pårørende og personale skal føle sig godt tilpas i bygningerne. Derfor skal bygningerne skal signalere rummelighed. Det skal være behageligt at være i bygningerne, men man må godt kunne fornemme, at man er på et hospital. Indretninger af bygningerne skal virke angstdæmpende og mindske antallet af konflikter

Ambulant virksomhed

Der vil komme en stigende ambulant virksomhed. Derfor skal ambulatorieområder indrettes så patienter får lyst til at komme, da der er problemer med at patienter udebliver. Samtidig skal ambulatorieområderne indrettes så de kan imødekomme forskellige former for behandling:
  • Individuel behandling
  • Gruppebehandling
  • Telemedicinsk behandling

 NPC

Team KPC's vinderprojekt 

Nyt Psykiatrisk Center bygges af Team KPC, og de beskriver projektet således: 

Et indendørs torv bliver omdrejningspunkt i bygningsstrukturen. Herfra er der direkte adgang til ambulatorier og fælles funktioner, café/kiosk etc. og der skabes et levende centrum i Psykiatrisk Center. 
 
Der er i bygningsstrukturen prioriteret mest muligt areal til sengeafsnittene. Der er skabt åbenhed og kig over gårdrummene. Hvert senge-afsnit får eget gårdrum, herved sikres god og fleksibel adgang til udearealer. 
 
I retspsykiatrien er der etableret klare og gode ankomstforhold med en central fordeling. I gårdrummet er placeret en rund bygning, som indeholder fællesfunktioner og hvorpå en boldbane er placeret på taget. Bygningen skaber en naturlig opdeling af gårdrummet.