Projekt "Nyt psykiatrisk center i DNU som OPP" blev udbudt med et indhold af...

 • salg af arealerne i Risskov, samt
 • nybyggeri af et psykiatrisk center ved DNU.

Det er fastlagt, at OPP-leverandøren skal have ansvar for design, projektering, byggeri, drift og vedligehold af bygningerne samt finansiering.
OPP kontrakten har en 30 årig varighed, og bygningerne overgår til Region Midtjylland ved OPP-kontraktens ophør.

Det vindende konsortium har således indtænkt udflytning fra Risskov og indflytning i DNU på samme tid.

Konkurrencepræget dialog
Som det første blev der gennemført et udbud, hvor et OPP-konsortium blev valgt. Udbudsformen var konkurrencepræget dialog. Den konkurrenceprægede dialog skulle udnytte, at der i udbudsprocessen kunne ske en afklaring af væsentlige forhold for projektet. Det kunne være:

 • Opfyldelse af kravet om fleksibilitet - nye behandlingsformer og den teknologiske udvikling vil stille nye krav, også til bygningsindretning og funktionalitet
 • Risikoallokering – en hensigtsmæssig allokering af risici i et OPP-projekt om et psykiatrisk center
 • Finansielle forhold
 • Logistik – udflytning fra AUH Risskov og indflytning på nyt psykiatrisk center i DNU
 • Tilrettelæggelse og håndtering af brugerinddragelse efter valg af OPP-leverandør - rammerne og vilkårene for brugerinddragelsesproces

Salg af Risskov
I forbindelse med salg af AUH, Risskov blev der indledt et samarbejde med myndighederne med henblik på at få klarhed over gældende plangrundlag, trafikstruktur, servitutter og andre juridiske bindinger m.m.. 

Nybyggeriet
De nye bygningers udformning skal matche de krav, der stilles til fremtidens psykiatriske behandling. Samtidig skal det kommende psykiatriske center passe arkitektonisk ind i det resterende somatiske DNU-projekt, hvilket vil sætte bestemte rammer for bygningernes udformning.

I helhedsplanen for DNU-projektet vil retssykiatrien blive placeret for sig selv. Den resterende psykiatri placeres i bygninger, som fysisk vil komme til at hænge sammen med Hoved-Neuro-Centeret i DNU. Der er disponeret det nødvendige areal på matriklen i Skejby til psykiatribyggeriet.

Der etableres ca. 51.800 m2 (brutto).

Projektets tidsplan
I 2013 gennemførtes et udbud med henblik på at finde et privat konsortium til OPP-projektet. 

 • Prækvalification blev udbudt på eu-supply.com pr. 16. januar 2013.
 • Den 22. marts 2013 blev tre grupper af tilbudsgivere offentliggjort.
 • Dialogmøder med tilbudsgivere april 2013 - oktober 2013
 • Endeligt udbudsmateriale udsendt december 2013
 • Frist til at afgive endeligt tilbud den 31.marts 2014, kl. 12.00
 • Juni 2014 indstilling af bedømmelsesudvalgets evaluering af tilbud for Regionsrådet i Region Midtjylland
 • Den endelige kontrakt blev underskrevet 30. september 2014

Modtagne tilbud

Følgende to tilbudsgivere afgav efter den forudgående dialogfase tilbud på den udbudte OPP-kontrakt om et nyt Psykiatrisk Center ved DNU.

TEAM OPP bestående af:

 • DEAS A/S
 • A. Enggaard A/S
 • PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab
 • Sampension A/S
 • Bricks A/S

Med følgende underrådgivere:

 • Aarhusarkitekterne a/s
 • Niras A/S
 • Kemp & Lauritzen A/S
 • SLA Landskabsarkitekter A/S
 • Arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen A/S

TEAM KPC bestående af:

 • Pensionskassernes Administration A/S
 • Lærernes Pension Ejendomsaktieselskab
 • KPC Herning A/S

Med følgende underrådgivere:

 • Arkitema A/S
 • Grontmij A/S

Med følgende driftsoperatør og underleverandør:

 • Per Aarsleff A/S
 • Wicotec Kirkebjerg A/S

D. 25. juni 2014 blev Team KPC valgt til at bygge nyt Psykiatrisk Center i DNU. Projektforslaget til dette og planen for det gamle psykiatriske hospital i Risskov kan ses på disse links:

Præsentationen af det nye psykiatriske hospital i Skejby.

Præsentationen af Bindesbøll Byen i Risskov.