Forberedelse 
Udarbejdelse af foreløbigt udbudsmateriale samt planlægning af brugerinddragelse og arbejde med lokalplanrammer i samarbejde med Aarhus Kommune. 

Maj 2012 - februar 2013.

Prækvalifikation
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende 16. januar 2013.
Frist for ansøgning den 4. marts 2013, kl. 12.00.

Prækvalifikation
Prækvalifikation af deltagere. 
Marts 2013. 

Dialog
Afholdelse af dialogmøder med hver af de prækvalificerede tilbudsgivere.
Juni, august og oktober 2013. 

31. marts 2014 
Tilbudsfrist kl. 12.00

2. – 9. april 2014 
Tilbudspræsentationer:

  • KPC
  • TEAM OPP

19. - 25. maj 2014
Færdiggørelse af evalueringsrapport, kvalitetssikring og indstilling med valg af OPP-leverandør.

17. juni 2014 
Godkendelse af evalueringsrapport på FU møde

25. juni 2014 
Godkendelse af evalueringsrapport på regionsrådsmøde, herunder godkendelse af OPP-leverandør

26. juni 2014.
Meddelelse af resultat til tilbudsgivere.

26. juni -7. juli 2014
Stand still periode.

September 2014 
Kontraktindgåelse med OPP-leverandør.

Projektering
Det vindende projekt gennemarbejdes med efterfølgende igangsætning af projektering af byggeriet.

Byggeperiode
Byggestart er igangsat 2015 med forventet aflevering efteråret 2018.