Vejnettet omkring DNU er lige nu ved at blive formet, så det passer til fremtidens ændrede trafikmønstre, når tusinder af patienter, pårørende og personaler skal finde vej til hospitalet

 

For at sikre at det bliver let at finde frem til hospitalsbyen, er der planlagt skiltning helt ude fra motorvejen og ind ad de større tilkørselsveje. Der vil ligeledes være skiltning, når man ankommer til hospitalets indgange, så man er sikker på at kunne finde den afdeling, man skal besøge. Skilte i parkeringsområderne hjælper desuden patienter og besøgende med at finde hen til det rette sted på hospitalet. 

Boulevard rundt om hospitalet

En ny boulevard, kaldet Palle Juul-Jensens Boulevard, der går hele vejen rundt om hospitalet, skal gøre det let at ankomme til de enkelte hospitalscentre. Vejen får forbindelser til Randersvej mod øst og mod vest til den nye Paludan-Müllersvej. Der vil være parkeringspladser på både inder- og ydersiden af vejen, samt fortov langs vejen. Parkeringen på indersiden af ring, som ligger tættest på hospitalet, bliver forbeholdt patienter og pårørende. Der bliver desuden etableret et stort p-hus med plads til 700 biler. I alt får hospitalet omkring 5.700 parkeringspladser.

Intern shuttlebus

En shuttlebus skal hjælpe til at gøre hospitalet lettilgængeligt. Shuttlebusserne kommer til at køre rundt på Palle Juul-Jensens Boulevard og fra de fjernest liggende parkeringsområder samt fra letbanens stoppested til hospitalets fire hovedindgange.  

Desuden vil der blive mulighed for at sætte patienter af direkte ved alle centerindgange i såkaldte "drop-off"-zoner. Disse zoner er særligt markerede områder, hvor biler kan gøre holdt for enten at sætte nogen af eller samle nogen op. Der vil samtidig være holdepladser for taxaer tæt ved indgangene.

For at handicappede har let adgang til hospitalet, vil der blive placeret velbelyste handicap-parkeringspladser så tæt på centerindgangene som muligt.

Kort over fremtidig vejstruktur ved DNU.