Kommunen udvider net af stier

Aarhus Kommune er ved at udvide cykelstinettet i hele byen og omegn i efterspørgselen på alternative og sikre transportmuligheder til og fra Aarhus. Der planlægges at etablere en sammenhængende cykelsti fra Lisbjerg igennem Skejby og ind imod Aarhus City. Det planlægges, at stisystemet i Aarhus skal forbindes med hospitalets stier via nye stier i Vestereng og Skejby.

Cykelvenligt hospital

Det Nye Universitetshospital har en ambition om at være Danmarks mest  cyklistvenlige hospital. Derfor bliver der etableret nye cykelstier i området omkring hospitalet, som vil blive tilkoblet det eksisterende stisystem. Skiltning vil sikre, at det bliver overskueligt at finde frem til de enkelte bygninger, og der vil blive etableret velbelyste cykelparkeringsområder tæt på indgangene til hospitalet.
 
En to kilometer lang cykelsti, der går i en ring rundt om hospitalsbyen, giver let adgang til hospitalets forskellige afdelinger på to hjul.

Det planlægges samtidigt at placere et cykelværksted tæt på hospitalet, så cyklisterne let kan få lappet et punkteret dæk eller repareret andet nødvendigt på cyklen.

 


Aarhus Cykelguide
Her kan du finde den hurtigste vej rundt i Aarhus på cykel samt orientere dig om transporttiden, antal forbrændte kalorier og vindretningen på det pågældende tidspunkt.

Aarhus Cykelby
Her kan du blandt andet orientere dig Aarhus Kommunes "Cykelhandlingsplan" og læse om de lovpligtige krav til en cykel.

Kort over cykelstier i Skejby

Kort over cykelstier i Aarhus