Projektafdelingen for DNU er den afdeling under Region Midtjylland, der tager sig af arbejdsopgaver og koordination i forbindelse med den samlede planlægning og etablering af DNU i Aarhus - herunder at sikre den nødvendige brugerinvolvering.

Ledelse

Projektdirektør
Carsten Kronborg
M: 2343 6556 - Email

Sekretær Marianne Lykkebo Sommer M: 2382 1072  - Email
Kontorchef

Anders Larsen
M: 2943 0978 - Email

Leder af projektadministrationen

Sekretær Gitte Rasmussen
M: 2382 1070 - Email

Byggechef Asger Schou
M: 5159 6555 - Email

Leder af det byggetekniske område

Sekretær Marianne Lykkebo Sommer
M: 2382 1072 - Email

 

Medarbejdere

Projektkoordinator
Bettina Wolff
M: 2946 9742 - Email

Myndighedskoordinering, byggeteknisk område

Projektleder 
Anita Guldbæk
M: 2051 7161 - Email

Det nordlige byggespor

Projektleder
Søren Loft
M: 2162 9621 - Email

Bygherreleverancer

 

Bygningskonstruktør
Lasse Svensson
M: 3035 3341 - Email

Ombygning eksisterende Skejby

Projektleder 
Mads Konge
M: 2126 7756 - Email

Partikelterapi, det sydlige byggespor

Arbejdsmiljøkoordinator - bygherrerepræsentant 
Mikkel Andresen

M: 4020 6638 - Email

Byggeteknisk område og hospitalsplanlægning

Projektleder 
Lene Stadil
M: 5116 3892 - Email

Projektleder Psykiatri

Projektleder 
Jacob Rennebo Elkjær
M: 3035 5231 - Email

Projektleder afleveringsforretninger

Teknisk projektleder 
Kjeld Nørgaard Jacobsen

M: 5354 4611 - Email 

 Det nordlige og sydlige byggespor

Koordinator dokumentation/IKT 
Rikke Storgaard Normann

M: 2475 1151 - Email 

Dokumenthåndtering

 

It-porteføljeleder 
Helene Pedersen
M: 5358 9300 - Email

Teknisk område - it

Specialkonsulent 
Steffen Ørnemark
M: 5162 6082 - Email

Teknisk område - it

It-medarbejder 
Aske Ryge Holm
M: 2619 4492 Email

Servicelogistik

 

AC-fuldmægtig 

Søren Winther Hansen
M: 2178 3143 - Email

Økonomi

Foto på vej

AC-fuldmægtig 

Henrik Fenger Bonde

M: 2158 2299 - Email

Økonomi

Specialkonsulent 
Tine Rosenmeier
M: 2465 1789 - Email

Hospitalsplanlægning

Specialkonsulent 
Merete Bech Bennetsen
M: 2112 3317 - Email

Hospitalsplanlægning vedr. kliniske arbejdsgange

Proceskonsulent 
Kaspar Bo Laursen
M: 2012 5227 - Email

Hospitalsplanlægning

Sekretær 

Marianne Lykkebo Sommer 
M: 2382 1072 - Email

Sekretariat

Piccoline

Karoline Marie Kjær

M: 2382 1080 - Email

Sekretariat