DNU-projektet er først og fremmest et byggeprojekt. Det går i korte træk ud på at samle alle afdelinger af Aarhus Universitetshospital under ét tag. 


Det sker ved at bygge 250.000 nye m2 og integrere de 160.000 m2 eksisterende hospitalsbygninger i Skejby i det nye byggeri. Hertil kommer 50.000 m2 nyt psykiatrisk center, Dansk Center for Partikelterapi på 8.000 m2 samt et p-hus med plads til 700 biler og heliport på toppen.

Projektet strækker sig frem til 2019, hvor de sidste bygninger tages i brug. 

Den driftsorganisation, der skal etableres i det samlede hus er Aarhus Universitetshospitals somatiske afdelinger (fysiske sygdomme) og afdelingerne på det nuværende psykiatriske hospital i Risskov.

I venstremenuen kan du læse om projektets forskellige aktører.