Det samlede DNU-projekt er opdelt i en række delprojekter, som hver har deres EAN-nummer. Projektet har i alt mellem 30 og 40 aktive EAN-numre 

For faste leverandører

Faste leverandører til et delprojekt oplyses om det relevante EAN-nummer. 

I tvivlstilfælde kan relevant EAN-nummer oplyses ved henvendelse til projektafdelingen

Husk altid:

Den elektroniske faktura skal altid være påført:

  • EAN-nummer for det pågældende delprojekt, som fakturaen skal sendes til
  • Personreference – Navn på den person i projektet, som rekvirerer ydelsen
  • Ordrenummer – Telefonnummer på rekvirenten

Region Midtjyllands CVR-nummer er 29190925.