Niras A/S har frem til januar 2017 været bygherrerådgiver på DNU-projektet. I forbindelse med fusionen med Alectia er funktionen ophørt for den del af projektet, hvor Rådgivergruppen DNU er totalrådgiver. Niras varetager fortsat bygherrerådgivningsopgaven for H2, DCPT, Centralkøkken, solceller og Forum.

Kontaktoplysninger til NIRAS Aarhus:

Ceres Allé 3
Postboks 615
DK-8000 Aarhus C

T +45 8732 3232
www.niras.dk

Projektansvarlig i forhold til byggerådgivningsrollen i DNU-projektet:

Projektchef Palle Røge
ptr@niras.dk

T +45 8732 3325
Mobil 2141 8339