Beslutningen om at samle Aarhus Universitetshospital under et tag blev oprindeligt truffet af Århus Amtsråd den 1. februar 2005. Regionsrådet for Region Midtjylland (Forberedelsesudvalget) besluttede den 8. marts 2006 at fortsætte planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Beslutningen om at samle hospitalerne og bygge nyt blev truffet, fordi der i dag er væsentlige problemer med de fysiske rammer på de ældre bygninger, der huser hospitalerne i Aarhus by. Beliggenheden betyder også, at der er meget begrænsede muligheder for at udvide. 

Hospitalsfunktionerne i Aarhus finder i dag sted på fem forskellige adresser. Patienterne og personalet er derfor udsat for mange daglige transporter mellem hospitalsadressernes forskellige specialer og afdelinger. Der er optalt ca. 18.000 årlige transporter på kryds og tværs af afdelinger. 

Med en samling af hospitalerne sikres der bedre og mere sammenhængende patientforløb, et tættere fagligt samarbejde samt en mere sikker og rationel hospitalsdrift.

Planen om Det Nye Universitetshospital er den største omlægning af eksisterende hospitaler i Danmark nogensinde, og den forventes at være gennemført i løbet af 10-15 år, hvilket vil sige frem til år 2019.

Se tidslinje over de politiske beslutninger siden 2002.