Herunder kan du se de politiske beslutninger siden 2002. De nyeste beslutninger ligger øverst. Listen opdateres løbende.  

 

  

   

 

30. marts 2016

Regionsrådet behandler og godkender indstillingerne:

 • OPP-projektet Køkken ved Aarhus Universitetshospital udbydes efter reglerne om udbud med forhandling med de anbefalede udvælgelses- og tildelingskriterier med den anbefalede vægtning
 • omfang af de driftsopgaver, der overdrages til OPP-leverandøren og længden af driftsfasen godkendes
 • DNU gives en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til afholdelse af omkostninger i forbindelse med OPP-projektet
 • der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 3, og
 • rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 3 
 • der gives en anlægsbevilling på 6,33 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til udbedring af kloakker på Skejby-matriklen
 • rådighedsbeløb afsættes og finansieres jf. tabel 2
 • udbudsstrategien godkendes
 • rapporten fra "det tredje øje" på DNU vedrørende 4. kvartal 2015 tages til efterretning.

 

16. december 2015

Regionsrådet behandler og godkender indstillingerne:

 • Godkendelse af opdaterede tidsplaner, ændringer i risikopuljen, opdateret besparelses- og prioriteringskatalog samt bevilling til planlægning og styring af projektet i 2016
 • "Tredje øje" rapport for 3. kvartal 2015

 

25. november 2015

Regionsrådet behandler og godkender indstillingen:

 • Region Midtjyllands investeringsplan 2016-2019 samt etablering af køkken ved Aarhus Universitetshospital som OPP-projekt

 

30. september 2015

Regionsrådet behandler og godkender indstillingerne:

 • Nyt projektforslag for delprojekt Syd 6, kapellet samt et opdateret besparelses- og prioriterings-katalog
 • "Tredje øje" rapport for 2. kvartal 2015

 

26. august 2015

Orientering om projektforslag vedrørende nyt Psykiatrisk Center i DNU

Projektforslaget for OPP-projektet ”Nyt Psykiatrisk Center i DNU" fremlægges til orientering.

Projektforslaget er udarbejdet af vinderen af OPP-konkurren-cen, TEAM KPC, og efterfølgende udviklet i et samarbejde med udvalgte repræsentanter fra Aarhus Universitetshospital Risskov, Rådgivergruppen DNU og Projektafdelingen på DNU.

Indstillingen blev vedtaget.

 

På mødet med lukket dagsorden blev følgende behandlet:

 • Punkt 2, Dansk Center for Partikelterapi: Godkendelse af totalentreprenør til opførelse af partikelterapibygningen samt bevilling hertil.

 

24. juni 2015

Regionsrådet behandler og godkender indstilligerne:

 • "Tredje øje" rapport 1. kvartal 2015.
 • Aarhus Universitetshospital får godkendt bevilling til opførelse af helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen.

 

27. maj 2015

Regionsrådet behandler og godkender indstillingen:

 • Godkendelse af anskaffelse af en PET/CT-scanner til henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.

 

25. marts 2015

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af ændringer i projektets risikopulje, et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog samt mindre bevillingsmæssige ændringer.
 • Godkendelse af projektforslag til for- og hovedprojekt og bevilling til delprojekt Onkologi
 • "Tredje øje" rapport 4. kvartal 2014.

 

29. april 2015

På mødet med lukket dagsorden blev følgende behandlet:

 • Punkt 1, DNU: Godkendelse af OPP-konsortium til opførelse af P-hus samt etablering af helikopterlandingsplads som totalentreprise.

 

25. februar 2015

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af udbudsform og valg af bygherrerådgiver samt bevilling til indledende arbejder vedrørende Forum
 • Godkendelse af anlægsregnskab for teknikbygning VVS.

 

28. januar 2015

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstilling:

 • Orientering om tilbagemelding på ansøgning om deponeringsfritagelse for OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i DNU.

 

17. december 2014

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • "Tredje øje" rapport 3. kvartal
 • Opdatering af tidsplaner og bevilling til planlægning og styring af ombygning af eksisterende Skejby.

 

26. november 2014

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af bevilling til it
 • Godkendelse af projektforslag og bevilling til delprojekt Hoved-Neuro
 • Status for økonomien i projektet, godkendelse af ændringer i projektets centrale reserver og af et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog.

 

24. september 2014

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • "Tredje øje" rapport 2. kvartal 2014
 • Bevilling til udgifter vedr. Bygningsklasse 2020; forhøjelse af indekspuljen samt orientering omkring styrkelse i Projektafdelingen20. august 2014

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstilling:

 • Godkendelse af bevilling til ombygning af sterilcentral og sterilvarelager på eksisterende Skejby.


25. juni 2014

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Status for økonomien i projektet og godkendelse af ændringer i risikopulje og besparelses- og prioriteringskatalog.


28. maj 2014

Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • at ændringerne i DNU-projektetes investeringsprofil godkendes
 • at der oprettes en bevilling på 23,1 mio. kr. (indeks 120,5) til planlægning og styring af ombygning af eksisterende Skejby
 • at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 2 og 3, og
 • at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2 og 3.


30. april 2014
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstilling:

 • Godkendelse af en bevillingsændring som følge af flytningen af budget fra Syd 4 til Syd 3 samt flytning af budget og areal fra Syd 3 til Syd 5.

19. marts 2014
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver
 • Bevilling til digitale skilte
 • "Tredje øje" rapport for 4. kvartal 2013

26. februar 2014
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Udbud af OPP-projekt vedrørende P-hus samt etablering af helikopterlandingsplads som totalentreprise.
 • Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag samt opstart af for- og hovedprojekt for delprojekt Hoved-Neuro

29. januar 2014
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstilling:

 • Bevilling til indledende planlægning af Nationalt Center for Partikelterapi

19. december 2013 
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Kvartalsrapporten for kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2012.
 •  Risikorapporterne for 3. kvatal 2012
 • Fremsendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af  hhv. kvartalsrapporten og risikorapporterne for kvalitetsfondsprojekterne DNU og om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg
 • Tildelingskriterier til konkurrence om kunstudsmykning på DNU
 • Bevilling til igangsættelse af abdominal/inflammation underprojekt Syd 2
 • Opdatering af tidsplanerne for projektet
 • Orientering om grundlaget for det videre arbejde vedr. opførelse af Forum

13. december 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstilling:

 • At rapporten fra "det tredje øje" på DNU vedrørende 3. kvartal 2013 tages til efterretning, idet regionsrådet noterer sig rapportens bemærkninger om strategierklæring og udforudsete udgifter ved N1.

3. december 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Bevillinger til onkologien
 • Bevilling til planlægning og styring af DNU-projektet 2014

30. oktober 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af projektforslag og bevilling til ombygning af eksisterende Skejby
 • Godkendelse af projektforslag og bevilling til Abdominal/Inflammation underprojekt Syd 4 samt oprettelse af indekspulje

25. september 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Aarhus Universitetshospital/DNU: Godkendelse og bevilling til om- og tilbygning af børneafdelingens neonatalafsnit samt til kontorarealer til DNU
 • Tredje øje rapport for 2. kvartal 2013

26. juni 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • OPP-projekt vedrørende P-hus med helikopterlandingsplads ved Akutcentret
 • Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Abdominal/Inflammation underprojekt 6 - Kapel
 • Tredje øje rapport for 1. kvartal 2013

29. maj 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Licitationer og øvrige ændringer i DNU-projektet
 • Opdateret optionsplan - herunder bevilling til kunst
 • Godkendelse af bevilling til igangsættelse af abdominal/inflammation projektet Syd 3

24. april 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af projektforslag og bevilling til Underprojekt vare- og affaldscentral
 • Godkendelse og bevilling til igangsættelse af Akut underprojekt Nord 3

20. marts 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Ændring af bevilling til Akut underprojekt N2 som følge af licitation
 • Rapport fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2102

27. februar 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af bevilling til byggepladsens fællesfaciliteter og planlægning af DNU-projektet i 2013 samt brug af justeringsreserven
 • Bevilling til etablering af it-understøttelse af logistik på hospitalet
 • DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme og el

23. januar 2013
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af revideret styringsmanual.
 • Godkendelse af projektforslag og bevilling af rørpost.
 • Ændret bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen.

19. december 2012
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af tildelingskriterier til konkurrence om kunstudsmykning på DNU.
 • Godkendelse af bevilling til igangsættelse af abdominal/inflammation underprojekt Syd 2.
 • Opdatering af tidsplanerne for projektet.

21. november 2012
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af projektforslag og bevilling til forsyningsgangen
 • Plan for indarbejdelse af optioner og øvrige elementer i DNU-projektet

24. oktober 2012
Regionsrådet behandler og godkender følgende indstillinger:

 • Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Akut underprojekt Nord 4
 • Ændring af bevilling på Akut underprojekt Nord 1 som følge af licitationsresultat
 • Referat fra kvartalsmøde med "det tredje øje" - 2. kvartal 2012 

26. september 2012
Regionsrådet vedtager indstilling om fremsendelse af kvartalsrapport og risikorapport vedr. Det Nye Universitetshospital til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der redegøres i denne sag om fremdriften i byggeriet m.v., som danner grundlag for drøftelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

22. august 2012
Regionsrådet vedtager følgende indstillinger:

 • bevilling på 376,8 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til medicoteknisk udstyr vedrørende DNU blev vedtaget.
 • NIRAS-referat fra kvartalsmødet med regionen vedr. DNU-projektet i 1. kvartal 2012 blev vedtaget. I august afholdes det sidste møde med NIRAS vedrørende betragtninger angående 2. kvartal 2012. Derefter vil det væ¦re det nye "tredje øje", som varetager opgaven.
 • DNU har udarbejdet et notat, hvor der orienteres om anvendelse af arbejdsvilkårsklausuler og klausuler om andel af lærlinge under udførelse af anlæ¦gsarbejderne. Regionsrådet vedtog, at orienteringen tages til efterretning, idet regionsrådet er opmærksom på, at såfremt der fra entreprenørens side måtte være et ønske om fortrolig omgang med viden vedrørende ansættelsesvilkårene, vil ønsket kunne imødekommes ved eksempelvis at udføre kontrollen gennem en regionsudpeget revisor underlagt krav om fortrolighed.

20. juni 2012
Regionsrådet vedtager følgende indstillinger:

 • bevilling på 41,4 millioner kroner til en justeringsreserve i DNU-projektet. Justeringsreserven vil give projektdirektøren mulighed for hurtigt at træffe beslutning om tilførelse af midler til et del-/underprojekt, hvis der opstår behov herfor. Regionsrådet bliver efterfølgende orienteret.
 • anlægsbevilling på 262,8 millioner kroner til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt efterfølgende udførelse af underprojekt til Delprojekt Abdominal/inflammation, der vedrører de centre, der skal omfatte sygdomme i mellemgulv og mave-tarmområdet. Endvidere søges om en overførsel af 80 mio. kr. fra DNU’s risikopulje til delprojektet.
 • redegørelse for fremdrift  i byggerier indenfor kvalitetsfondsprojekter: kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekter pr. 31. marts 2012 godkendt. Risikorapporterne for 1. kvartal 2012 er taget til efterretning. Kvartalsrapport og risikorapport for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital fremsendes til Ministeriet for sundhed og Forebyggelse.

25. april 2012
Regionsrådet har taget følgende indstilling til efterretning:

 • Det tredje øje på DNU-projektet: NIRAS, har udarbejdet en årsrapport for 2011 vedrørende gennemførelsen af DNU-projektet. Rapporten er kommenteret af både Projektafdelingen, DNU og Rådgivergruppen, DNU.

21. marts 2012
Regionsrådet vedtager følgende indstillinger:

 • bevilling på fem millioner kroner til projektet "Flytning af Risskov til DNU," der skal resultere i et foreløbigt udbudsmateriale ved årsskiftet 2012/2013.
 • anlægsbevilling på 226,1 mio. kr. til igangsættelse af hovedprojektering og udførelse af færdiggørelsesentrepriser.
 • bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for ombygning af eksisterende Skejby samt bevilling til nedrivning af eksisterende bygning.
 • projektforslag for Teknisk Bygning VVS samt bevilling på 16,2 millioner kroner til opførelse af Teknisk Bygning VVS på DNU.

22. februar 2012
Regionsrådet vedtager indstilling om ændringer vedr. indarbejdelse af varemodtagelse, affaldshåndtering i projektet og udmøntning af besparelser på de byggetekniske løsninger, samt bevilling til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse af Akut underprojekt  Nord 2.

25. januar 2012
Regionsrådet vedtager indstillingen om bevilling til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse af Akut underprojekt N 1. Projektforslaget for delprojekt Akut er en væsentlig milepæl i projektet, da det omfatter en stor del af det samlede byggeri. Indstilling om bevilling til planlægning af DNU-projektet vedtages, ligesom indstillingen om godkendelse af projektforslag for tekniske hovedforsyninger til DNU - inkl. en anlægsbevilling på 113,1 mio. kr. til etablering af tekniske hovedforsyninger.

14. december 2011
Regionsrådet vedtager indstillingen vedr. godkendelse af handlingsplan for det videre arbejde i DNU-projektet, samt at NIRAS udelukkende skal varetage rollen som bygherrerådgiver, og at rollen som det 3. øje i stedet skal tilgå et andet firma.

16. november 2011
Regionsrådet  vedtager i forbindelse med "Status på anlægsøkonomi og økonomiske reserver på Det Nye Universitetshospital (DNU)", at ændringer i anlægsbudgettet  finansieres inden for rammen til projektet på 6,35 mia. kr. Det handler om, at... 

 • bevillingen til delprojektet ”Byggemodning” reduceres med 31,6 mio. kr., som overføres til reserven for DNU
 • emnerne ”P-hus under Forum” og ”Byggemodning, veje etc.” i prioriterings- og besparelseskataloget indløses, og midlerne på 78,4 mio. kr. overføres til projektets risikopulje
 • de beskrevne merudgifter på 62,7 mio. kr. finansieres via projektets risikopulje

26. oktober 2011
Regionsrådet vedtager de følgende 5 indstillinger:

 • at Rådgivergruppen DNUs risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus for 2. kvartal 2011 tages til efterretning.
 • at referatet fra NIRAS', "det tredje øje" på DNU-projektet, møde med administrationen vedrørende 2. kvartal 2011 tages til efterretning.
 • at forslag til vejnavne i tilknytning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus godkendes og at anbefalingen videresendes til Aarhus Kommune med henblik på godkendelse.
 • at Projektafdelingen DNU gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag til bygning i delprojekt Hoved-Neuro på DNU.
 • at kunststrategien for Det Nye Universitetshospital i Aarhus tages til orientering.


Informationsmøde for erhvervslivet den 4. oktober


24. august 2011
Regionsrådet vedtager de 2 indstillinger:

 • at de tekniske hovedforsyninger til DNU etableres via alternativ finansiering
 • at igangsætte indledende planlægning vedr. den samlede integration af Aarhus Universitetshospital, Skejby med nybyggeriet DNU. En tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedtages, samt at rådighedsbeløbet for 2011 forhøjes. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægsreserven 2011.

22. juni 2011
Regionsrådet vedtager alle indstillinger (pkt. 5, pkt. 11 og pkt. 12)

 • at fremrykke planlægning af udflytning af psykiatrien i Risskov
 • at risikorapporteringen for DNU i Aarhus for 1. kvartal 2011 tages til efterretning
 • at det reviderede anlægsoverslag godkendes, herunder de forskellige besparelser...
  • at prioriterings- og besparelseskataloget i tabel 1 godkendes.
  • at de tekniske hovedforsyninger finansieres via regionens almindelige anlægsmidler....
  • at den realiserede økonomiske reserve på 119 mio. kr. opdeles i 3 puljer.....

25. maj 2011
Regionsrådet vedtager 2 indstillinger (pkt. 7 og pkt. 28):

 • at der udarbejdes dispositions- og projektforslag samt igangsættes for- og hovedprojekt for Delprojekt Vareforsyning BYG, DNU
 • at Projektafdelingen DNU meddeles anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. table 2
 • at rådighedsbeløb og bevilling finansieres, som anvist i tabel 2

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende "Det tredje øje", DNU i Århus

 • at regionsrådet orienteres om referaterne fra de kvartårlige møder mellem Niras og direktionen

27. april 2011
Regionsrådet vedtager de 2 ansøgninger fra DNU. Den ene ansøgning drejer sig om at tage "Det 3. øje" NIRAS' årsrapport 2010 vedr. gennemførelse af projektet DNU og de efterfølgende iværksatte tiltag til efterretning. Den anden ansøgning drejer sig om bevilling til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse i forbindelse med anlægs- og kloakentrepriser på DNU.

23. marts 2011
Regionsrådet godkender 2 ansøgninger fra DNU. Det drejer sig om DNUs ansøgning om godkendelse af revideret udgifts- og indtægtsbevilling til TrygFondens Familiehus samt godkendelse af det videre arbejde vedrørende forsyningsstrukturen på Det Nye Universitetshospital. 

23. januar 2011 
Regionsrådet  godkender 2 ansøgninger fra DNU. Det drejer sig om DNUs ansøgning om deponering af 11,4 mio. til leje af lokaler til modeller og mock-ups (prototyper) samt DNUs ansøgning om bevilling til byggemodning i forbindelse med opførelse af  TrygFondens Familiehus.
 
19. januar 2011 
Regionsrådet godkender ansøgning om bevilling til udarbejdelse af dispositions-forslag til ombygninger i forbindelse med etableringen af Akutcentret samt dispositions- og projektforslag til ombygninger forbundet med udflytningen af Hæmatologisk Laboratorium til DNU.

Ultimo 2010 
Helhedsplan 2010 tilpasses Statens endelige tilsagn.

15. december 2010
Bevillinger til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag i delprojekt Akut, delprojekt Inflammation/Abdominal og delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab, samt bevilling til projektets planlægning og styring m.v..

Fremlæggelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 3. kvartal 2010.

17. november 2010 
Regionsrådet træffer beslutning om at fortsætte arbejdet med næste delprojekt Inflammation og Abdominal i Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

11. oktober 2010 
Temamøde i Regionsrådet, hvor det kvalitetsfondsfinancierede projekt (HHP 2010) blev præsenteret. 

29. september 2010
Regionsrådet i Region Midtjylland godkender styringsmanualen for DNU-projektet. 

Fremlæggelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 2. kvartal 2010. Hvert kvartal udarbejder Rådgivergruppen DNU en rapport til Regionsrådet om de overordnede risici for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). 

11. August 2010 
Aarhus Byråd vedtager Lokalplan nr. 887 for DNU; ”Område til sygehus, sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m. m. i Skejby. Indeholder forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009”. Lokalplan for DNU-området sendes i offentlig høring. 

1. juli 2010 
Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder (V) meddeler Region Midtjylland et endeligt tilsagn på 6,4 mia. kroner til etablering af et nyt universitetshospital i Aarhus inden for denne fastlagte investeringsramme / Regeringens ekspertpanel giver endeligt tilsagn på 6,426 mia. kroner fra Kvalitetsfonden til byggeriet af DNU. 

16. juni 2010
Regionsrådet godkender en tilpasset Helhedsplan 2010 for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Desuden godkendes helhedsplan 2010 som det samlede grundlag for realisering af det videre arbejde med DNU, hvor de enkelte delprojekter i helhedsplanen konkretiseres i forhold til det statslige finansieringstilsagn ved igangsætning. 

14. juni 2010 
Temamøde i Regionsrådet med præsentation af Helhedsplan 2010 for DNU. Regionsrådets temamøder præsenterer aktuelle emner, som Regionsrådet skal behandle på et af sine kommende møder. 

26. Maj 2010
Regionsrådet godkender revideret ansøgning til kvalitetsfonden, der ligger inden for den fastlagte investeringsramme på 6,35 mia. kr., og fremsender denne til regeringen og behandling i det rådgivende udvalg. 

21. april 2010
Orientering i Regionsrådet om anlægsøkonomien i et 20 års perspektiv. Finansierings- og investeringsplan for perioden 2011-2030 – herunder gennemførelsesstrategi for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. 

20. April 2010 
Region Midtjylland modtager svar på ansøgningen fra regeringens rådgivende udvalg vedrørende sygehusinvesteringer. Af svaret fremgår det, at udvalget ikke finder grundlag for en dybere vurdering af det fremsendte projekt, fordi projektet ikke ligger inden for den fastlagte investeringsramme på 6,35 mia. kr.
Udvalget opfordrer Region Midtjylland til at indsende en ny ansøgning, der lever op til de af regeringen udmeldte forudsætninger. 

17. marts 2010
Regionsrådet godkender ansøgning om 6,35 mia. kr. til finansiering fra Statens kvalitetsfond til byggeriet af DNU. Region Midtjylland påpegede en række betænkeligheder ved forudsætningerne for projektets økonomi og ansøger Regeringen om penge til byggeriet af Det Nye Universitetshospital. 
Godkendelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2009.
Hvert kvartal udarbejdes en rapport om de overordnede risici i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU-projektet) til Regionsrådet. Ved udgangen af 4. kvartal 2009 er den største enkeltrisiko for DNU-projektet den manglende afklaring af finansieringen af projektet. Det gælder for det første forskellen mellem det af Regionsrådet godkendte økonomiske grundlag for DNU-projektet på 8,96 milliarder kr. og statens foreløbige økonomiske ramme for projektet på 6,35 milliarder kr. og for det andet, i hvilken takt midlerne vil blive til rådighed. 

24. februar 2010
Orientering i Regionsrådet om status for Det Nye Universitetshospital, herunder tilpasning af helhedsplanen. 

2. december 2009
Regionsrådet godkender projektforslag med anlægs- og driftsbudget for Familiehuset ved Århus Universitetshospital, Skejby. 

26. oktober 2009
Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), tager første spadestik til byggeret af DNU. 

21. oktober 2009
Regionsrådet godkender forudsætninger for finansieringsansøgning til staten vedr. Det Nye Universitetshospital. 

23. september 2009
Regionsrådet godkender helhedsplan for Det Nye Universitetshospital og forslag til prioriteringer i helhedsplanen samt grundlag for ansøgningen til staten, samt anlægsoverslag for den prioriterede helhedsplan på 9,8 mia. kr. 

19. august 2009
Regionsrådet godkender risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 2. kvartal 2009. 

17. juni 2009
Regionsrådet godkender igangsættelse af fase 2 projekter ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus, herunder bevilling til budget 2010. 

15. juni 2009 
Temamøde i Regionsrådet, hvor Helhedsplan for DNU blev præsenteret. 

20. maj 2009
Regionsrådet godkender risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1. kvartal 2009 

21. januar 2009
Regionsrådet godkender anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for DNU fase 0-projektet vedr. strålekapacitet .

17. december 2008
Regionsrådet vedtager, at der skal ske løbende risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Herunder at der udarbejdes overordnede risikorapporter til Regionsrådet hvert kvartal fra udgangen af 1. kvartal 2009, at der udarbejdes en styringsmanual for Det Nye Universitetshospital i Aarhus med udgangspunkt i anbefalingerne fra Danske Regioner, og at der årligt udarbejdes en rapport til Regionsrådet om status for projektet Det Nye Universitetshospital. 

28. oktober 2008 
Niras A/S kåres som Bygherrerådgiver for bygherre. 

24. september 2008 
Orientering i Regionsrådet om materiale til Ekspertpanelet. 

21. maj 2008 
Orientering i Regionsrådet om igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Aarhus 
Orientering om helhedsplan, bygherrerådgiver og revision 
af budget 2008 for DNU 

14. april 2008 
Temamøde i Regionsrådet, hvor Projektafdeling og Rådgivergruppen DNU I/S præsenterede de aktuelle planer for planlægning af DNU-projektet. 

16. januar 2008 
Godkendelse af vurdering af anlægsudgifter til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den løbende planlægning af DNU indebærer et behov for en fornyet vurdering af anlægsudgifterne og de hovedområder, der hidtil ikke har været indregnet i anlægsøkonomien. Det sker som forberedelse grundlaget for anlægsbudgetter for etaperne i byggeriet samt forhandlinger med Staten om finansiering af anlægsudgifterne. 

2008-2009 
Udarbejdelse af helhedsplan og skitseprojekt i samarbejde med den gennemgående rådgiver. Byggeprogram 1. etape. 

December 2007 
Bedømmelseskomitéen indstiller valg af gennemgående rådgiver til Regionsrådet i Region Midtjylland. C.F. Møller m.fl. (nu Rådgivergruppen DNU I/S) bliver udpeget som den gennemgående rådgiver til byggeriet af DNU. 

24. oktober 2007
Regionsrådet vedtager forslag til ny fremtidig organisation for Projektafdelingen - herunder anlægsbudget 2008 og flytning til INCUBA Science Park. (Pkt. 19).
På lukket dagsorden vedtager Regionsrådet ligeledes, at tidligere hospitalsdirektør for Århus Universitetshospital, Skejby, Villy Helleskov, bliver ansat som hospitalsdirektør for Det Nye Universitetshospital. 

27. september 2007 
Aarhus Byråd vedtager kommuneplantillæg nr. 107 til Kommuneplan 2001 og sikrer rammerne for Det Nye Universitetshospital. 

20. juni 2007 
Regionsrådet behandler to punkter på dagsorden vedrørende DNU-projektet: 
Pkt. 17 om samarbejde mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland med hensyn til salg af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus' bygninger. 
Pkt. 18 om risikoanalyse i forhold til DNU. 

23. maj 2007 
Regionsrådet sætter de arkæologiske undersøgelser i gang forud for DNU-byggeriet. (pkt. 17 på dagsorden) 

07. Januar 2007 
Projektet skifter navn til ”Det Nye Universitetshospital i Århus” og Masterplansekretariatet skifter navn til "Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital". 
Regionsrådet godkender udbudsbekendtgørelsen vedrørende EU-udbud af den gennemgående rådgivning til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. 
EU-udbud af den gennemgående rådgivning igangsættes. Udbudsformen er konkurrencepræget dialog. Som en del af de prækvalificeredes tilbud indgår forslag til skitseprojekt. 

13. december 2006 
Forberedelsesudvalget behandler 2 pkt. vedrørende DNU:
OPP-foranalyse vedrørende Det Nye Universitetshospital i Aarhus og EU-udbud af den gennemgående rådgivning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus - herunder navneændringen fra Masterplanen/Masterplansekretariatet til Det Nye Universitetshospital i Aarhus/Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital . 

Oktober 2006 
Høring vedrørende organisering af tværgående kliniske funktioner 
Aarhus Kommune gennemfører forudgående offentlig høring om kommuneplanændring, der er en forudsætning for nybyggeriet og forlægning af Herredsvejen. 

August 2006 
Århus Amtsråd og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkender, at forberedelse af EU-udbud af rådgivningen til projektet igangsættes 
Det godkendes, at Århus Amt/Region Midtjylland igangsætter modning af det tidligere Århus Amtssygehus med henblik på salg 
VVM-screening af området i tilknytning til Århus Universitetshospital, Skejby afsluttes. 

8. marts 2006 
Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland involveres i Masterplanen for DNU. Anlægsbevilling på ca. 24 mio. kr. til køb af jord fra Aarhus Kommune. 
Høring vedrørende organisering af lægefaglige specialer 

Oktober 2005 
Inspirationsrunde vedrørende organisering af de lægefaglige specialer i Det Nye Universitetshospital i Aarhus 

Februar 2005 
Århus Amtsråd beslutter at igangsætte planlægning vedr. gennemførelse af model D og at etablere et Masterplansekretariat. 

2004 
Præsentation af model A, B og C vedrørende fordeling af lægefaglige specialer mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade og Århus Universitetshospital, Skejby. 
Anmodning om belysning af model D, hvor alle funktioner samles på Århus Universitetshospital, Skejby. 

2003 
Daværende Århus Amt undersøger 4 modeller for fremtidig sygehusstruktur i Aarhus. Herunder udarbejdes skøn for anlægsudgifter til Det Nye Universitetshospital og finansieringen heraf. 

December 2002 
Beslutning om fusion af det gamle Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus (nuværende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus på Nørrebrogade og Tage Hansens Gade). 
Beslutning om at lukke Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Tage Hansens Gade og flytte aktivitet til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade og Århus Universitetshospital, Skejby. 
Beslutning om at udarbejde forskellige modeller for fordeling af lægefaglige specialer mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade og Århus Universitetshospital, Skejby.