Hvor kommer pengene til byggeriet fra?

Som led i regeringens kvalitetsreform er der etableret en kvalitetsfond på 50 mia. kr.. Det er her pengene kommer fra. Pengene skal i perioden 2009-2018 bruges til medfinansiering af investeringer i en moderne og effektiv sygehusstruktur, bedre fysiske rammer på borgernære serviceområder i kommunerne samt til arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. 

Heraf er afsat 25 mia. kr. til i årene 2009-2018 at investere i moderne sygehuse.

Med finanslovforslaget for 2009 udmøntes der i alt 2,2 mia. kr. i 2009 fra kvalitetsfonden, heraf 1 mia. kr. til investeringer i moderne sygehuse, 1 mia. kr. til daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter og ældreområdet samt 0,2 mia. kr. til arbejdskraftbesparende teknologi mv. 

Udmøntningen fra kvalitetsfonden følger blandt andet af økonomiaftalerne for 2009 med KL og Danske Regioner.