De politiske visioner for Det Nye Universitetshospital i Aarhus er:

  • Et førende universitetshospital, der leverer specialiseret patientbehandling til Region Midtjylland og resten af Danmark
  • Et af de førende universitetshospitaler inden for forskning, uddannelse og udvikling
  • Et velfungerende lokalt hospital, hvor godt 400.000 borgere i Aarhus-området har adgang til almindelig hospitalsbehandling af høj kvalitet
  • Indgår som en integreret del af den samlede hospitalsstruktur i Region Midtjylland
  • Får god sammenhæng mellem specialistfunktioner, basisfunktioner, praktiserende læger, genoptræning, hjemmeplejen etc. ...til gavn for patienten
  • Skaber sammenhængende patientforløb af høj kvalitet i et helende miljø, der understøtter integritet, respekt, hjemlighed og værdighed
  • Et innovativt universitetshospital, hvor moderne teknologi understøtter høj kvalitet i patientbehandlingen og effektiv drift
  • Et universitetshospital med dynamisk implementering af nye behandlingsformer og ændringer i efterspørgslen af hospitalsydelser
  • Har en god intern og ekstern logistik

          
Arbejdsvision

Styregruppen for DNU-projektet vedtog marts 2010 en "Arbejdsvision for byggeriet af DNU", som retningsgivende for alle de store og små beslutninger, der skal træffes for at skabe nye fysiske rammer til fremtidens hospital.