Regeringen nedsatte oktober 2007 et Ekspertpanel til at vurdere Regionernes konkrete større nye hospitalsprojekter i Danmark i perioden 2009 - 2018  i forhold til blandt andet principperne om… 

  • samling af enheder
  • driftsøkonomisk rentabilitet
  • effektivitet
  • kvalitet


Ekspertpanelet
Ekspertpanelet offentliggjorde den 27. november 2008 sine anbefalinger til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfyldte målsætninger og principper. 

I udvalget har siddet: 

  • Formand for udvalget, Erik Juhl, forskningschef i Lundbeckfonden.
  • Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom og professor.
  • Hans Kirk, direktør i Danfoss.
  • Ragnhild Isaksen, chefarkitekt på Helsebyg Midt i Trondheim.
  • Bo Brismar, cheflæge i landstinget i Stockholm.


Kvalitetsfonden 
Som led i regeringens strukturændringer og kvalitetsreform er der etableret en kvalitetsfond, hvorfra 25 mia. kr. i årene 2009-2018 skal bruges til medfinansiering af investeringer i en moderne og effektiv sygehusstruktur i regionerne. 

Regeringen meldte den 26. januar 2009 sit tilsagn ud til Ekspertpanelets anbefalinger over for Regionerne i en første fase.

Ekspertpanelet foretg i 2010 en ny indstilling til Regeringen om, hvordan de resterende midler fra Kvalitetsfonden skal bruges.

Ansøgning om penge
Region Midtjylland ansøgte i august 2008 om hospitalsprojekter til et samlet anlægsbehov på 21,8 mia. kroner.

Heraf fremgik det af et udførligt prospekt og screeningsmateriale om DNU-projektet, at dets behov var 9,678 mia. kroner.

Ekspertudvalgets anbefaling om udmøntning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus lød på 6,35 mia. kroner.

Se Projektdirektørens synspunkter i denne pressemeddelelse efter offentliggørelse af Ekspertpanelets anbefalinger.

Region Midtjylland modtog den 1. juli 2010 et tilsagn fra Finansministeriet om 6,4 mia. kroner som fast ramme om DNU-projektet.