At svare på en enquette om ønskerne til fremtidens forskningsmiljø via email tiltaler de PhD-studerende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Århus Universit. En moderne, hurtig og gratis metode til direkte kontakt med brugerne, siger DNU's forskningskoordinator Troel Krarup hansen.

I dag sidder mange af de kliniske PhD-studerende i de forhåndenværende lokaler. Det kan være larmende, hvor 8 mand er stuvet sammen eller ubekvemt at være puttet ind i et kælderlokale eler en nedlagt sengestue. Måske er det én af grundene til den udprægede interesse for at afgive hurtige svar om ønskerne for fremtidens forskningslokaler i Det Nye Universitetshospital i Århus, mener forskningskoordinator Troels Krarup Hansen.

Genvej over en generationskløft

Speciallæge Troels Krarup Hansen er ansat som repræsentant for Klinisk Institut på Aarhus Universitet i DNU-projektet i en midlertidig stilling.

- I den proces, hvor vi inddragede brugerne i efteråret 2008 om det fremtidige forskningmiljø, deltog alle forskningslederne. Men man kan godt tale om en vis generationskløft mellem dem og så de nuværende PhD-studerende, der er morgendagens professorer, siger Krarup Hansen om baggrunden for at gennemføre en enquette via email.

Ud af omkring 450 PhD-studerende i PhD-foreningen er ca. de 60% kliniske PhD-studerende. Af dem svarede halvdelen på 7 konkrete spørgsmål om ønskerne til forskningsarealer i DNU. De svarede indenfor kun 10 dage og over halvdelen havde tilknyttet uddybende kommentarer.

Inspirationen bliver brugt

Ud af svarene kan aflæses, at de PhD-studerende fortrækker at sidder sammen i mindre grupperinger på 2-4 personer; at de enten ønsker deres kontorer placeret 
i direkte tilknytning til drifts‐ & klinikdelen af den afdeling hvorfra deres forskning udspringer eller sammen med PhD‐kontorer fra andre afdelinger i det Faglige Fællesskab de tilhører opg at de ikke har noget imod at skulle bevæge sig mellem 3-5 minutters afstand mellem PhD‐kontoret til den drifts‐ eller klinikdelen som forskningen udspringer af.

Svarene indgår som vigtig inspiration i det videre arbejde med forskningslederne.

Email-vej til viden

- Nu har vi fået afprøvet en metode til inddragelse af en brugergruppe, der er vokset op med pc-adgang og er rutinerede brugere af teknologi. Og jeg synes det har været en god erfaring, der giver os et effektivt redskab. Spørgeskemaet via email er moderne, hurtigt og gratis. Og nu har vi samtidig skabt kontakt til et forum af i hvert fald 125 kliniske PhD-studerende, der er villige til at svare på spørgsmål, siger Troels Krarup Hansen.