Hvilke ønsker har DU til fremtidens hospital? DNU-projektet inviterer patienter og pårørende til at give deres perspektiv, lørdag den 16. maj.

Patient i fremtidens hospital


Brugerne af de fremtidige sundhedsydelser i Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) nemlig patienter og deres pårørende, har nu en mulighed for at bidrage til projektet med deres erfaringer, holdninger og ideer.

Lørdag den 16. maj afholder DNU en workshop om patienter og pårørendes synsvinkel på fremtidens hospital.

- Projektafdelingen for DNU lægger vægt på at inddrage alle relevante brugergrupper under vejs i planlægningen og forberedelsen af det store byggeprojekt. Så vi håber naturligvis, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet om at give deres personlige bud på, hvad der er væsentligt set med patienternes øjne, siger kommunikationschef Lotte Søgaard, projektafdelingen for DNU.

Interesserede kan læse mere om arrangementet på DNU-projektets hjemmeside.

Projektafdelingen håber på omkring 150 deltagere til arrangementet, men gennemfører brugerinddragelsen i en eller anden tilpasset form også selv om deltagerantallet ikke kommer op på 150.

- De, der tilmelder sig arrangementet, vil desuden få et tilbud om at deltage i et patientpanel, hvor vi løbende vil lægge forskellige spørgsmål ud til en slags høring, fortæller kommunikationschefen.


Tilmeldingsfrist: Mandag den 27. april 2009 på
projektafd@dnu.rm.dk, eller telefon 8728 8850.