Medico-teknisk chef Lars Christian Henriksen stopper i sin stilling i Projektafdelingen for DNU pr.1. juli 2009.

Projektafdelingens medico-tekniske chef, Lars Christian Henriksen har valgt at vende tilbage til Medico-teknisk afdeling på Århus Universitetshospital Skejby efter sommerferien.

Lars Christian Henriksen begrunder sit ønske med, at hans faglige kompetencer vil kunne bibringe DNU-projektet større værdi fra denne position. Herunder at arbejde med følgende opgaver: 
  • Standardisering af medico-teknisk udstyr i RM og dermed i DNU
  • Oprettelse af rammeaftaler for anskaffelse af medico-teknisk udstyr for derigennem at simplificere anskaffelses- og implementeringsprocessen af udstyr i hele Regionen, herunder også DNU
  • Udarbejde koncepter for de enkelte faglige, kliniske miljøer i DNU

Projektdirektionen i DNU har taget Lars Christian Henriksens ønske til efterretning. Direktionen forventer, at stillingen slås op igen på et senere tidspunkt, når der i processen er overblik over, hvilket indhold, den skal have.