Forskere inden for det akutte område får med etableringen af Den Akutte Forskningsenhed som det første sted i landet et center, hvor de kan dele viden på tværs af eksisterende faglige skel. Målet er på længere sigt at få et professorat i Akut Medicin i Århus, siger forskningskoordinator Troels Krarup hansen, DNU.

Akut Forskningsenhed - det første i landet


Forskere inden for det akutte område får med etableringen af Den Akutte Forskningsenhed som det første sted i landet et center, hvor de kan dele viden på tværs af eksisterende faglige skel – en viden, der i sidste ende vil gavne de tusinder af patienter, som oplever at blive akut indlagt på et hospital.

Store planer
Forskningskoordinator Troels Krarup Hansen fra Klinisk Institut og Projektafdelingen for Den Nye Universitetshospital kan heller ikke få armene ned.

- Forskningsenheden vil som den øvrige kliniske forskning på Århus Universitetshospital blive tilknyttet Klinisk Institut ved Århus Universitet. Målet vil på længere sigt være at få etableret et forskningsfelt, så vi kan få et professorat i Akut Medicin i Århus, siger Troels Krarup Hansen og fortsætter:

- Og i de planer, der på nuværende tidspunkt ligger for Det Nye Universitetshospital er der allerede afsat arealer til Forskningsenheden i tilknytning til det kommende Akutcenter. Men i første omgang får Den Akutte Forskningsenhed til huse i den kommende Fælles Akutmodtagelse på Århus Sygehus.

Læs hele nyheden på hjemmesiden for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:
http://www.aarhussygehus.dk/presse/nyheder/visNyhed?visNyhed=68135/los