Et af Danmarkshistoriens største byggerier - Det Nye Universitetshospital i Århus, er ved at tegne sig i samarbejdet mellem Region Midtjyllands Projektafdeling og den gennemgående Rådgivergruppe DNU I/S.

Fremtidens Universitetshospital
er ved at tegne sig


Lige i øjeblikket samler den gennemgående Rådgivergruppe DNU I/S brikkerne til ét af Danmarkshistoriens største byggerier; Det Nye Universitetshospital i Århus.

Trods byggeprojektets navn med et tilhørsforhold i Danmarks næststørste by, så skal Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) på en række områder også betjene store dele af Regionens akutte patienter og levere specialiseret patientbehandling i Danmark i øvrigt.

Regionens Universitetshospital
Region Midtjyllands Regionsråd har fra begyndelsen lagt et fagligt højt og visionært mål for DNU. Det nye universitetshospital samler 4 eksisterende hospitalsmatrikler til én hospitalsby i en integration af 270.000 nye m2 med det eksisterende Skejby’s 158.000 m2. DNU er af politikerne udset til at være blandt de førende universitetshospitaler i Europa. Det skal anvende og indrettes med moderne teknologi og den enkelte patient skal opleve et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet i et helende miljø med integritet, respekt, hjemlighed og værdighed.

- Et væsentligt omdrejningspunktet i den struktur vi tænker ind i DNU tager udgangspunkt i, at patienten ved akut indlæggelse skal mødes af specialister i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
- Kvaliteten for den akutte patient sikres gennem mødet med højt specialiserede klinikere ved både ved modtagelse, diagnostik og behandlingen, når DNU samler spidskompetencer på alle specialeområder siger projektdirektør Morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU.

Region Midtjyllands strategiske hospitalsplan sigter mod at være ført fuldt ud i livet om 10-20 år. Her i bliver Det Nye Universitetshospital i Århus et integreret fyrtårn med sin specialiserede hospitalsbehandling samt forskning og undervisning af høj faglig kvalitet. DNU tager efter Rådgivergruppens planer de første afsnit i brug i begyndelsen af år 2015.

Overskuelig by-struktur
Når Århus for første gang får samlet alle hospitalsspecialerne på én adresse bliver der tale om et gigantisk stort hospital. Derfor omtales DNU-projektet også, som en hospitalsby. For at få en fornemmelse af, hvor stor stort et byggeprojekt – og fremtidigt universitetshospital, der er tale om, kan hospitalsbyen sammenlignes med for eksempel Ribe.

Godt 9.000 ansatte får sammen med 1.100 studerende deres daglige gang i området. Der forventes 35.000 daglige transporter ind og ud af hospitalsbyen, som omgives af en 4-sporet og lysreguleret ny ringvej.

Patienter og pårørende skal møde moderne og attraktive faciliteter, når 1 million patienter ventes at komme til ambulante behandlinger og 100.000 patienter indlægges årligt. Det vil svare til 40-50 % af al hospitalsaktivitet i Region Midtjylland.

For netop at kunne orientere sig bygges DNU efter en by-struktur, hvor man kan færdes i et netværk af gader, stræder og byrum ude samt arkader, gallerier og torve inde. Som vartegn opføres hospitalsbyen omkring byens centrum; højhuset Forum, der rummer hospitalets hovedankomstområde og hvor også forskningsmæssige corecentre placeres.

Region Midtjylland venter at tage det første spadestik i byggeprojektet efteråret 2009. Den første store etape af byggeriet går i gang sommeren 2010.