Avis om indragelsen af patienter og pårørende i DNU-projektet.

Fremtidens hospital set med patienternes øjne


Projektafdelingen for DNU indledte inddragelsen af patienter og pårørende ved en workshop lørdag den 16. maj 2009.

Her stillede sygeplejefaglig chef Bente Dam sig som garant for, at involveringen af patienterne og deres pårørendes synsvinkel med denne dag blot er indledt.

Dagens begivenheder og synspunkter omtales i en avis med "Historien om det unikke hospital". På side 4 findes desuden en liste over de konkrete ønsker og ideer, som deltagerne gav udtryk for.