Patienter og pårørende melder sig til at deltage i et DNU-Panel

På et informationsmød mandag den 22. juni 2009 viste der sig stor interesse og opbakning til at Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) opretter et DNU-Panel.

De 48 deltagere var overvejende repræsentanter for patienter og pårørende som også havde deltaget i opstarts workshoppen om patienternes synsvinkel på projektet, der blev afholdt lørdag den 16. maj 2009.

Deltagerne kom fortrinsvist fra Stor-Århus, men enkelte repræsentanter kom også Vestjylland.

På informationsmødet gennemgik arkitektfaglig leder Lars Juul Thiis fra Rådgivergruppen DNU I/S kort de foreløbige planer for det fremtidige Nye Universitetshospital.

Netop i øjeblikket er arkitekterne ved at lægge sidste hånd på det såkaldte Skitseprojekt, der skal danne udgangspunkt for den videre detailplanlægning i Fase 2, som igangsættes efteråret 2009. Der forventes ligeledes i efteråret 2009 en nærmere afklaring omkring byggeriets økonomiske ramme.

DNU-Panelet mødes 1. gang til et egentligt møde den 27. august. DNU-Panelet skal fungere som et ”åbent inspirationsforum” for patientforeninger, det regionale sundhedsbrugerråd samt patienter og pårørende.