Teknisk projektchef Hans-Ulrik Rasmussen (57), Projketafdelingen for DNU har valgt pr. 15. september at vende tilbage til det private erhvervsliv, som konsulent ved COWI A/S. Stillingen slåes op snarest muligt.

Teknisk projektchef Hans-Ulrik Rasmussen i Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) har efter modne overvejelser hen over sommeren valgt at sige ja til et tilbud om at blive konsulent ved det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S.

57-årige Hans-Ulrik Rasmussen har dermed valgt at vende tilbage til det private erhvervsliv, hvor han fortsat skal arbejde med rådgivning indenfor hospitaler og sundhed.

- Projektdirektionen ønsker Hans-Ulrik tillykke og al mulig held og lykke med de nye udfordringer. Her i afdelingen har vi været særdeles glade for samarbejdet med Hans-Ulrik
og hans store engagerede indsats på det meget tunge tekniske område. Vi kommer til at savne Hans-Ulrik både for hans faglighed og som en god kollega. Der er ingen tvivl om, at Hans-Ulrik har ydet en stor indsats til gavn for DNU-projektet, siger projektdirektør Morten Weise Olesen og hospitalsdirektør Villy Helleskov samstemmende.

Hans-Ulrik Rasmussen blev ansat som teknisk projektchef den 1. august 2008, hvor han kom fra en stilling som projektgruppeleder på Århus Universitetshospital, Skejby, hvor han har været ansat i Drifts- og Serviceafdelingen siden 2006.

I jobbet som teknisk projektchef ved DNU har Hans-Ulrik medvirket til at planlægge og implementere den tekniske designmanual for projektet i samarbejde med Rådgivergruppen DNU samt været delprojektansvarlig for den tekniske designmanual i det forløbne års arbejde med en Helhedsplan for projektet.

Hans-Ulrik Rasmussen fratræder pr. 15. september 2009.

Stillingen som teknisk projektchef i Projektafdelingen for DNU vil blive slået op snarest muligt.