Invitationerne er sendt ud

Byggeriet af Danmarkshistoriens største hospital
begynder snart


Mandag den 26. oktober 2009 tager Regionsrådsformand Bent Hansen (S), det første spadestik til Region Midtjyllands nye Universitetshospital i Århus.

Det sker på den mark ved Skejby, der år 2019 skal være omdannet til en ny hospitalsby, der fusionerer 3 hospitalsmatrikler af Århus Universitetshospital, Århus
Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby.

Arrangementet er lukket for knap 400 inviterede gæster. Gæsterne omfatter foruden Regionsrådets medlemmer, ansatte på hospitalerne, hospitalsledelserne,
rådgivere, Projektafdelingens ansatte, repræsentanter for Universitetet og Århus Kommune.

Hospitalsbyen er oprindeligt planlagt til at skulle bygges med 270.000 nye m2, der skal integreres med eksisterende 157.000 m2 hospitalsbygninger i Skejby.


Pressen er velkommen til arrangementet.
Forhør nærmere på telefon 8728 4808, hos Projektafdelingens kommunikationschef Lotte Søgaard.