Styregruppen for DNU godkender Helhedsplanen for projektet

Flot ramme om politikernes visioner for DNU


Helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital i Århus ligger nu klar efter en omfattende arbejdsproces, hvor knap 500 ansatte fra hospitalerne har været inddraget. Processen har varet godt et år.

Det var en kæmpe milepæl for DNU-projektet, der med at par måneders forsinkelse, kunne godkendes af Styregruppen for DNU fredag den 4. september 2009.

Helhedsplanen for DNU-projektet er den længe ventede faste ramme om efter hvilke principper og koncepter Det Nye Universitetshospital skal bygges.

En Helhedsplan fastlægger overordnede behov for ...

  • aktivitet
  • kapacitet, og
  • areal

Ligesom den fastlægger de grundlæggende principper for følgende konceptvalg...

  • kliniske
  • tekniske
  • medicotekniske, og
  • bygningsmæssige

Med en færdig Helhedsplan-rapport, der inkluderer anlægsoverslag, skitseprojekt og gennemførelsesstrategi, afsluttes arbejdet med byggeprojektets Fase 1.