Åbent hus i projektafdelingen 1. oktober. Tilmelding nødvendig.

Tilmeld dig arrangementet "fra porte til portaler"
 - et kig i planerne for Det nye Universitetshospital
 

Erhverv Århus markerer 100 året for Landsudstillingen ved at åbne dørene til Århus’ styrker anno 2009.

Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, Det Nye Universitetshospital i Århus, skal bygges sammen med det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby til et samlet hospitalskompleks.

Det Nye Universitetshospital bliver på størrelse med en dansk provinsby. Samtidig bliver det Århus’ største arbejdsplads. Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i regionen.

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel.

Dato:  Torsdag 1. oktober 2009
Tid:     Kl.16 -18
Firma: Det Nye Universitetshospital i Århus 
Sted:   Hedeager 3, 2.sal, 8200 Århus N

Tilmelding senest 28. september 2009...
mail@erhvervaarhus.dk

 
PROGRAM:
På dagen kan opleves 3 forskellige oplæg holdt af repræsentanter fra Rådgivergruppen DNU I/S - De ledende arkitekter samt fra region Midtjyllands Projektafdeling for DNU.
Der vil være udstillet tegninger samt planche og model materiale om projektet.
Arrangementet slutter af omkring en let anretning, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

OBS. Begrænset deltager antal efter først-til-mølle-princippet.

Baggrund
Erhverv Århus markerer 100 året for Landsudstillingen ved at åbne dørene til Århus’ styrker anno 2009. Gennem efteråret etableres der et antal åbent hus arrangementer, hvor borgerne får en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med steder eller historier, man ikke umiddelbart kender til. Projektet udspiller sig indenfor 9 portaler, som er nutidige indgange til fremtidens Århus.

Aktørerne under hver portal skal være med til at kommunikere og præsentere én af Århus’ styrkepositioner og derigennem skabe dialog mellem virksomhederne og borgerne.

Se invitationen her.