Godkendelse af helhedsplan for Det Nye Universitetshospital og forslag til prioriteringer i helhedsplanen samt grundlag for ansøgningen til staten i Regionsrådet

Regionsrådet behandler DNU
onsdag den 23. september 2009


Godkendelse af helhedsplan for Det Nye Universitetshospital og forslag til prioriteringer i helhedsplanen samt grundlag for ansøgningen til staten indstilles til behandling i Regionsrådet Region Midtjylland.

Forretningsudvalget indstiller...

  • at helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital godkendes som grundlag for det videre arbejde med etableringen af DNU
  • at forslag til prioritering af helhedsplanen godkendes, og
  • at anlægsoverslaget for den prioriterede helhedsplan på 9,8 mia. kr.(index 120,5) er den samlede ramme for udarbejdelse af projektforslag for de enkelte delprojekter i Det Nye Universitetshospital, og
  • at grundlaget for ansøgningen til staten baserer sig på et anlægsbudget på 8,96 mia. kr. med den viden og de forudsætninger der gælder for øjeblikket.

    Henrik Qvist bemærkede, at han er betænkelig ved at nedjustere den samlede ramme for udarbejdelse af projektforslag for de enkelte delprojekter i Det Nye Universitetshospital.
    Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Regionsrådet holder møde onsdag den 23. september,
kl. 13:00 
Regionsrådssalen,
Regionshuset Viborg,
Skottenborg 26,
8800 Viborg

Punktet er nr. 6 på dagsordenen.