Regionsrådsmøde onsdag den 23. september 2009

Regionsrådet er enige om DNU


Regionsrådet i Region Midjylland behandlede den 23. september indstilling om Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).

Som det 6. punkt på dagsordenen og efter en 3 timer lang debat om budgettet for 2010, viste politikerne sig særdeles enige, da de godkendte indstillingen om DNU.

Ordlyden i indstillingen hed...

  • at helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital godkendes som grundlag for det videre arbejde med etableringen af DNU,
  • at forslag til prioritering af helhedsplanen godkendes, og
  • at anlægsoverslaget for den prioriterede helhedsplan på 9,8 mia. kr.(index 120,5) er den samlede ramme for udarbejdelse af projektforslag for de enkelte delprojekter i Det Nye Universitetshospital, og
  • at grundlaget for ansøgningen til staten baserer sig på et anlægsbudget på 8,96 mia. kr. med den viden og de forudsætninger der gælder for øjeblikket

Det justerede projekt omfater nu 232.000 m2 nybyggeri mod tidligere 270.000 m2.

Og dette tilsluttede alle partier sig.

Se hele regionsrådsmøde 230909-indstillingen.