1. spadestik til DNU


Mandag morgen kl. 9.30, den 26. oktober, sætter Regionsrådsformand Bent Hansen (S), Region Midtjylland, spaden i jorden til det største samlede hospitalsbyggeri i Danmark nogensinde. Det er samtidig det første af de nye store supersygehuse, som Regeringen har satset på i forbindelse med strukturreformen, der går i gang.

Det er byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), der indledes med første spadestik i dag. Hospitalet skal efter planen stå færdigt i år 2019.

Der skal bygges i alt 232.000 nye m2 hospital som integreres med det eksisterende
Århus Universitetshospital Skejby på i alt 157.000 m2. Det bliver samlet set en hospitalsby på størrelse med for eksempel Ribe.

Med 8.000-10.000 ansatte, godt 1.000 studerende samt patienter, pårørende, fragt af mad, medicin og andre varer, forventes omkring 35.000 transporter til og fra hospitalet dagligt, når det er fuldt udbygget. 

 
Selve spadestikket tages i dag af Regionsrådsformand Bent Hansen (S). Desuden taler medlem af Regionsrådet Johannes Flensted-Jensen (S) og borgmester i Århus Kommune, Nicolai Wammen.

Arrangementet er lukket for knap 400 inviterede gæster. Gæsterne omfatter foruden Regionsrådets medlemmer, ansatte på hospitalerne, hospitalsledelserne, rådgivere, Projektafdelingens ansatte, repræsentanter for Universitetet og Århus Kommune samt pressen.