Mulighed for debat om fremtidens hospital på Facebook

DNU går på Facebook 

I forbindelse med inddragelsen af patienter og pårørende i DNU-Panelet har der været rejst en efterspørgsel på debat og intern kommunikation mellem Panelets medlemmer.

Dette kan vi af flere grunde ikke efterkomme på DNU-projektets hjemmeside. For at imødegå dette behov, har Projektafdelingen for DNU besluttet at tage Facebook i brug.

- Når vi opretter en gruppe på Facebook, giver det os samtidig en mulighed for at følge med i, hvad der optager patienter og deres pårørende; hvad der er vigtigt for dem. Det har vi jo nærmest en forpligtigelse til at følge med i, eftersom de er fremtidige brugere af det universitetshospital, vi er i gang med at planlægge. Så det er vigtigt for os, siger kommunikationschef Lotte Søgaard, Projektafdelingen.

Samtidig efterlever vi den "dialog" og "informering", som vi omtaler i Målsætning for inddragelse af patienter og pårørende.

Information
Via Facebook-gruppen vil PA også kunne formidle datoer, tidspunkter og dagsordener for møder samt events for patienter og pårørende.

Men bortset fra dette er det helt op til gruppens medlemmer at føre debatten, som DNU-projektet princippielt holder sig på afstand af.

DNU-Panelet - hvor er vi
Dags dato (10. november 2009) har PAL-mødet godkendt "Målsætning for inddragelse af patienter og pårørende". Panelet har gennemført 1. møderække i 5 forskellige temagrupper om:

  • Det gode patientforløb
  • Sansernes Hospital
  • Et hospital for alle borgere
  • Det offentlige rum
  • Tilgængelighed
Rådgivernes arkitekter har deltaget og bidraget til afvikling af disse møder.

Frem til medio december 2009 afvikles 2. møderække i temagrupperne. Og hele opsamlingen af, hvad brugerne har bidraget med, vil blive fremlagt på et møde den 21. januar af ass. arkitektfaglige leder Lars Juel Thiis, Rådgivergruppen.

Hvis du vil vide mere:
Kontakt sygeplejefaglig chef Bente Dam, som er koordinator for inddragelse af patienter og pårørende, på:  bente.dam@dnu.rm.dk