Mere tid til hospitalets patienter ved effektivisering af transport - 2,1 mio. kr. fra ABT-fonden til forsøg


Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) har netop fået tildelt 2,1 mio. kr. fra ABT-fonden til et forsøg med logistiksystemet ”just-in-time”. Afprøvning i to kliniske afdelinger skal vise, om systemet fra automobilfabrikker kan give DNU en effektivisering i arbejdsflowet på op til 50%.

- Effektivitet er en af de værdier, som skal være én af flere grundpiller i Det Nye Universitetshospital i Århus. Så hvis vi kan frigøre noget af sygeplejerskernes tid fra håndtering og pakning af materiel ude i de kliniske afdelinger, så de får mere tid til patienterne, så synes jeg det er fantastisk, siger hospitalsdirektør Villy Helleskov, Projektafdeligen for DNU.

Nye arbejdsgange
Der er tradition for, at hospitalernes logistiksystemer, der leverer varer, mad, affald, sterilt udstyr og materialer, sker som enkeltartikler, så sygeplejersker og SOSU-personale selv skal plukke og pakke fra skabe efter behov.

Visionen er, at der ved at etablere en ny type teknologi, nye procedurer og et nyt koncept for færdigpakkede procedurevogne, der automatisk dukker op, når behovet er der, kan spares rigtig meget tid og plads. Tid, der ellers går fra kontakten til patienterne. Plads, der er stort fokus på i DNU-projektet, som aktuelt er nødt til at nedskalere projektet fra de oprindelige 270.000 m2 til nu 232.000 m2.

Forbedret arbejdsmiljø
Desuden ventes det, at ”just-in-time”-systemet kan bidrage til at reducere spild på hospitalet, det vil give en højere grad af leveringssikkerhed samt forbedre det fysiske arbejdsmiljø for sygeplejersker og SOSU-personale.

Projektet er af ABT-fonden blevet vurderet til at være ”nyskabende og relevant” samt ”et godt eksempel på, hvordan teknologi overført fra et andet område, kan udnyttes på en ny måde”.

Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) blev oprettet i 2008 med det formål at støtte projekter, der giver målbare effektiviseringsgevinster i det offentlige gennem at overflødiggøre eller lette arbejdsopgaver.

Projektafdeligen for DNU skal nu i dialog med ABT-fonden om den videre proces.