Aktiv brugerinddragelse er en målsøætning for DNU

Patienter og pårørende har indflydelse på DNU

Det er en målsætning i arbejdet med Det Nye Universitetshospital i Århus, at Projektafdelingen skaber en aktiv brugerinddragelse af patienter og pårørende under vejs i såvel planlægningen som i byggefasen af DNU.

- Vi er særdeles glade for den nyttige dialog med patienter og deres pårørende. Fra denne dialog breder indflydelsen sig direkte ind i løsninger og tegninger. Det er en meget nyttig og meget dynamisk dialog og som arkitekt kan jeg kun sige, at kræfterne er brugt konstruktivt, når vi møder, dem, der skal bruge, det hus, vi sidder og arbejder med, siger assisterende arkitektfaglige leder Lars Juel Thiis fra Rådgivergruppen DNU I/S.

Det unikke perspektiv
Repræsentanter for patienter og pårørende kan gavne projektet med netop deres ”andet perspektiv” i en dialog om hospitalsbyens fysiske udformning, om faciliteter, organisation og kommunikation i fremtidens hospital.

Patienten har et unikt perspektiv, fordi patienten selv er den eneste, der er med hele vejen igennem et givet patientforløb.

DNU har etableret et Panel af repræsentanter for både patienter og pårørende. De repræsenterer sig selv i DNU-Panelet, men kommer som bidragydere både fra enkeltpersoner, der har interesse for DNU, fra forskellige patientforeninger og fra Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd.

Resultat i januar
Frem til efteråret 2009 er der nu afviklet en første møderunde i 5 forskellige temagrupper, hvor deltagerne har kunnet komme i en direkte dialog med arkitekter fra Rådgivergruppen.

I løbet af december 2009 afsluttes gruppernes arbejde med en 2. møderække.

Helheden i arbejdet, som skal vise, hvordan patienter og pårørende har haft indflydelse på projektet, bliver fremlagt i slutningen af januar 2010.