Moesgård Museum


Inden vi kan bygge Det Nye Universitetshospital (DNU) for fremtiden skal det undersøges om området indeholder spor fra fortiden – og det gør det! I Skejbyområdet har mennesker sat sig spor i tusinder af år.

Hele det område, der nu planlægges til DNU, skal gennemgås af Moesgård Museum inden arealerne anvendes til det nye formål. Arbejdet gennemføres i etaper, og arealerne gennemgraves først med søgerender, der kan lokalisere steder for fund, som derefter graves ud.

De udgravninger, der er planlagt på nuværende tidspunkt, omfatter først og fremmest bebyggelser fra den ældre jernalder (500-100 f.Kr) samt spredte levn efter aktiviteter fra den yngre stenalder (4000-3400 f.Kr).

Moesgård Museum har på sin hjemmeside en blog, hvor museet løbende fortæller om, hvordan arbejdet skrider frem.


/mar