Pr. 1. marts 2010


Efter udarbejdelse af Helhedsplanen for DNU står Projektafdelingen overfor en række nye opgaver i forbindelse med projektering og gennemførsel af byggeriet. Til at lede bygherreopgaverne i relation til dette har Projektafdelingen for DNU pr. 1. marts 2010 ansat Hans Haaning som byggechef.

Hans Haaning har en faglig baggrund som teknikumingeniør (bygning) fra Århus Teknikum og kommer fra en stilling som senior project manager ved Rockwool International. Han har gennem mange års virke som projektchef og afdelingschef i forskellige større private virksomheder tilegnet sig stor erfaring med projektledelse, -styring og –planlægning samt tværfaglig koordinering og projektering ved projekter i såvel Danmark som udland. Herunder en del erfaring fra byggeprojekter på hospitalsområdet.

I DNU får Hans med reference til projektdirektionen bl.a. til ansvar at tilrettelægge og gennemføre den overordnede bygherrefunktion for at sikre, at de enkelte delprojekter vedrørende byggeri gennemføres i overensstemmelse med overordnede retningslinjer. Dette arbejde kommer til at ske i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere på hospitalerne – samt internt i Projektafdelingen i et tæt samarbejde med det tekniske projektteam.

Kontaktoplysninger til Hans Haaning samt oversigt over ansvarsområder vil pr. 1. marts fremgå under "Om os".

Vi ser meget frem til samarbejdet!


/mar